FORMAPHARM ENGINEERING GROUP POTPISALA NOVI UGOVOR SA ŠTADOM

FormaPharm Engineering Group je sklopila ugovor sa d.o.o. Hemofarm Obninsk, članicom ŠTADA grupe u Ruskoj Federaciji. Predmet ugovora je izrada konceptualnog projekta novog proizvodnog korpusa za ŠTADU.

Konceptualni projekat obuhvata konstruktivna, tehnološka, inženjersko-tehnička i druga rešenja, potrebna za izradu projektne dokumentacije faza P i R, kao i procenu vrednosti budućeg objekta.

Predviđeni rok za izvršenje radova po ugovoru je 45 dana.