VESTI

Budite u toku najnovijih dešavanja!

Najnovija događanja

Objavljivanje vesti je važno, jer omogućava našoj zajednici i partnerima da budu upoznati sa našom pozicijom u poslovnom svetu, te mi postupamo shodno tome i pravimo izbore na osnovu našeg viđenja sveta. Postoji mnogo aspekata vesti koji ih čine bitnim, ali onaj koji se često  zanemaruje jeste taj da nas vesti čine povezanima s javnošću.

Deljenje informacija o najnovijim dešavanjima u našoj kompaniji  smatramo važnim, ako se ima u vidu naša želja da partneri budu upoznati sa nama i našim radom.

FormaPharm Engineering Group i vijetnamska farmaceutska kompanija PYMEPHARCO su zaključili ugovor

FormaPharm Engineering Group i vijetnamska farmaceutska kompanija PYMEPHARCO su zaključili ugovor o sledećim uslugama: Konceptualno/osnovno projektovanje Detaljni projektni konsalting Konsalting nabavke Konsalting gradnje i instalacija Utvrđivanje programa validacije: SOP-ovi validacije Planiranje validacije Program za podršku validacije Podrška za primenu programa obuke i validacije Kvalifikacija odlučujućih sistema procesne opreme i radnih sredstava: DQ IQ/OQ/PQ Prva faza […]

Nastavi sa čitanjem

Potpisan ugovor izmedju Kijevskog Vitaminskog zavoda i FormaPharm Engineering Group d.o.o.

Potpisan ugovor izmedju Kijevskog Vitaminskog zavoda i FormaPharm Engineering Group d.o.o.a. Predmet ugovora izrada projektno-tehničke dokumentacije u fazi Bazni tehnološki projekat, na projektu Rekonstrukcija fabrike za proizvodnju lekova, Ukrajina, Kijev.

Nastavi sa čitanjem

Potpisan ugovor između JUP Istraživanje i razvoj i FormaPharm

Potpisan ugovor izmedju JUP Istraživanje i razvoj, Ratko Mitrović i FormaPharm Engineering Group d.o.o. o izvođenju radova na izgradnji zgrade Departmana za građevinarstvo FTN kao i I faze Naučno-tehnološkog parka Univerziteta u Novom Sadu.

Nastavi sa čitanjem

Potpisan ugovor sa Institutom za virusologiju, vakcine i serume, Torlak. Nabavka dobara-novog sistema za vodu

Potpisan ugovor sa Institutom za virusologiju, vakcine i serume, Torlak. Nabavka dobara-novog sistema za vodu.

Nastavi sa čitanjem

Potpisan ugovor sa firmom ZZ Pig Farm iz Banatske Subotice, izvođenje radova na izgradnji klanice papkara

Potpisan ugovor sa firmom ZZ Pig Farm iz Banatske Subotice, izvođenje radova na izgradnji klanice papkara.

Nastavi sa čitanjem

Potpisan ugovor sa Kanonfarmom

Potpisan je ugovor izmedju kompanija Kanonfarm i FormaPharm Engineering Group d.o.o., o izradi projektno tehničke dokumentacije za proizvodno poslovni kompleks Moskva, Ruska Federacija.

Nastavi sa čitanjem

Potpisan je ugovor sa kompanijom Niarmedic plus

Potpisan je ugovor izmedju kompanije Niarmedic plus i FormaPharm Engineering Group d.o.o., o izgradnji poslovno-proizvodnog kompleksa u Obninsku, Ruska Federacija.

Nastavi sa čitanjem

Potpisan ugovor izmedju J.P Varoš iz Vršca i FormaPharm Engineering Group d.o.o.

Potpisan ugovor izmedju J.P Varoš iz Vršca i FormaPharm Engineering Group d.o.o. o rekonstrukciji kolovoza pešačkih staza u najužem centru grada površine 14.000m. Potpisan ugovor izmedju J.P Varoš iz Vrsca i FormaPharm Engineering Group d.o.o. o nabavci i ugradnji urbanog mobilijara u najužem centru grada.

Nastavi sa čitanjem