PROFIL KOMPANIJE

Upoznajte našu kompaniju!

Profil kompanije

Sedište u Srbiji, filijale u Ruskoj Federaciji, Hrvatskoj,
Bosni i Hercegovini i Severnoj Makedoniji, kao i predstavništva u Sloveniji i Egiptu

Mi ne verujemo u probleme, već u sveobuhvatna rešenja. Naša strast prema deljenju znanja i iskustava nas pokreće da svakodnevno tražimo najbolja rešenja, bez obzira na složenost. Sa prilagodljivom i odgovornom organizacijom usmeravamo naše snage ka dosezanju novih mogućnosti i pružanju podrške našim partnerima u otkrivanju njihovih mogućnosti, počev od izrade studije izvodljivosti, preko projektovanja, izgradnje i opremanja objekata, puštanja u rad, procene kapaciteta i opreme, pa sve do završne etape validacije i primopredaje projekta.

FormaPharm Engineering Group je međunarodna kompanija koja pruža konsultantske usluge za složene inženjerske i građevinske projekte, pretežno u farmaceutskoj industriji.  Mi nudimo usluge visokog kvaliteta, kao i smernice za profesionalno usavršavanje, neprestano prateći i primenjujući međunarodna uputstva, standarde i poslednja tehnička rešenja.

FormaPharm Engineering Group je osnovana 1993. godine u Beogradu, pod nazivom Hemofarm Inženjering d.o.o.  U septembru 2012. godine FormaPharm Engineering Group je prodata sadašnjem vlasniku, Oliveru Stankoviću. Pod njegovim rukovodstvom došlo je do preuređenja kompanije i njenog razvoja i rasta na međunarodnom nivou. Tako se FormaPharm širi od Srbije preko Evrope, Azije, Afrike i Bliskog Istoka i stiče bitna iskustva u drugim industrijama, kao što su prehrambena i industrija prerade i razvrstavanja otpada.

Dugogodišnje iskustvo i stečena znanja nam omogućavaju da izrađujemo projekte po sistemu „ključ u ruke“, dakle, od etape projektovanja do puštanja objekta u rad.

 

Naši temelji su naši stručnjaci, okupljeni u timove različitih struka: hemijska i farmaceutska tehnologija, arhitektura, građevinarstvo, elektrotehnika, mašinstvo i automatika, puštanje u rad, kvalifikacije, validacije i IT. Naša ambiciozna, kreativna i, što je najvažnije, pouzdana ekipa okuplja sve profile od suštinske važnosti za razvijenu i savremenu kompaniju.

 

Usklađenost sa normativima i pravilnicima u industriji (Dobra proizvodna praksa u EU, Agencija za hranu i lekove SAD, Svetska zdravstvena organizacija), tehničkim i higijenskim normama, propisanim za farmaceutsku industriju predstavlja deo temelja naše kompanijske kulture i najvažniji od prioriteta naših posvećenih, motivisanih i stručnih zaposlenih. Svi projekti koje mi izrađujemo u okvirima farmaceutske industrije poseduju sertifikate dobre proizvodne prakse.

Naša misija

FormaPharm Engineering Group je konsultantski centar za složene projekte, pretežno u farmaceutskoj industriji. Naša težnja je da obezbedimo usluge na visokom nivou, uporedo sa profesionalnim usavršavanjem, putem stalnog praćenja i primenjivanja međunarodnih normativnih dokumenata, standarda i najsavremenijih tehničkih rešenja i tako postanemo partner br. 1 u izboru naših klijenata.

Kompanije i predstavništva Formapharm