VRSTE SARADNJE

Lakoća izrade projekata

Vrste saradnje

Budući da svaki projekat ima svoje, posebne zahteve, naša posebnost ogleda se u ponudi različitih vrsta ugovora u zavisnosti od vrste radova i uslova samog ugovora.

 

Vrste inženjerskih ugovora koje nudi FormaPharm Engineering Group:

1. Ugovor po količini izvedenih radova:

Ovakav ugovor poznat je i kao ugovor po ceni za jedinicu mere. Cene su date po jedinici mere svake stavke koja se isporučuje.  Količina radova svake stavke koja se izvršava se obračunava na osnovu stvarno izvedenih radova, gde se kao osnov za ugovaranje predviđa jedinica mere svake stavke .

 

U ovom slučaju, cena po jedinici mere uključuje materijale i rad, dodatne troškove i dobit izvođača. Ovakva vrsta ugovora ima prednosti kada su obim i vrsta radova poznati, ali ne i tačne količine stavki za isporuku.

2. Ugovor prema stepenu gotovosti:

U ovakvom obliku ugovora ugovorne strane prave tabelu stavki koje treba da budu isporučene u skladu sa opisom stavki u proceni, sa količinama, jedinicama, cenama i iznosima koji su tu navedeni. Kada strane utvrde cene po stavkama, dobija se Ugovor po količini izvedenih radova.

 

Kod ovakvih vrsta ugovora, izvođač je u obavezi da ponudi izvođenje radova po paritetu sa cenama, unetim u predmer i predračun ili procentima iznad ili ispod tarifa, navedenih u usaglašenom predmeru i predračunu.

3. Ugovor sa fiksnom cenom:

Ugovor sa fiksnom cenom je najčešći oblik ugovora koji se danas primenjuje.

 

Kod ovakvih vrsta ugovora, ugovorne strane su u obavezi  da navedu nepromenljivi iznos za ukupno izvođenje radova. Cene moraju biti date na osnovu nacrta, projekta i pratećih specifikacija.

4. Ugovor po sistemu „ključ u ruke“ / sve uključeno:

Ovakvi ugovori podesni su za krupne projekte u kojima izvođač preuzima odgovornost za sve delove projektovanja i izgradnje.

5. Ugovor o izvođenju radova / Izvođački ugovor:

U nekim slučajevima investitor nabavlja potrebne materijale i unajmljuje izvođača samo za izvođenje radova. Kod ovakve vrste ugovora izvođač daje svoje cene za rad po izvršenoj jedinici mere za svaku stavku.

6. Ugovor o nabavci materijala:

Kod ugovora o nabavci materijala, cena se zasniva na traženim količinama materijala, uključujući sve poreze i troškove logistike, u skladu sa uslovima isporuke i u utvrđenim rokovima.

7. Ugovor o izvođenju određenih radova:

Kod ovakvih ugovora cena se dogovara nezavisno od ukupne količine radova za izvođenje ili količine radova koji treba da budu izvedeni u zadatom periodu.

8. Ugovor na osnovu ciljanih troškova:

U ovakvim ugovorima cene se zasnivaju na „zacrtanim troškovima“. Ovu brojku određuju obe strane pre nego što dostignu sporazum i predstave očekivane troškove.

Ukoliko na kraju troškovi budu ispod zacrtanih, i izvođač i naručilac dele uštedu (gainshare“). Takođe, ukoliko troškovi na kraju premaše zacrtane, obe strane su odgovorne za podmirivanje tih dodatnih troškova  („painshare“).

Strategija odabira odgovarajućeg načina saradnje otvara mogućnosti, znanja i sposobnosti svakog zaposlenog, a takođe pokreće novine, vrednosti i poboljšava produktivnost.