STANDARDI KOMPANIJE

Standardi kompanije

FormaPharm Engineering Group shvata značaj posedovanja i očuvanja standarda kompanije.
Standardi SGS ISO su priznati širom sveta i naši klijenti su svesni prednosti rada sa kompanijama koje poseduju sertifikate ISO. Zapravo, neki od naših klijenata posluju isključivo sa kompanijama koje poseduju sertifikate, jer im to daje sigurnost u neprekidnu proveru i odobravanje sistema upravljanja.

Za šta nam je potreban sertifikat ISO 9001:

ISO 9001 pruža našoj kompaniji praktičan i primenjiv sistem upravljanja kvalitetom (Quality Management System – QMS) u cilju poboljšanja i praćenja svih oblasti našeg poslovanja, što nam pomaže da se usredsredimo na važne oblasti našeg poslovanja i povećamo efikasnost.

 

Za šta nam je potreban sertifikat ISO 14001:

Pravilno definisani okviri sistema upravljanja energijom (Energy Management System – EMS) omogućavaju našoj organizaciji primenu  sistematičnog pristupa usklađenosti. Želimo da pokažemo da smo svesni svog uticaja na životnu sredinu, a primena sistema i rešenja ne samo da doprinosi očuvanju okoline, već i smanjuje troškove i povećava efikasnost unutar organizacije.

 

Za šta nam je potreban sertifikat ISO 45001:

Efikasan sistem bezbednosti i zaštite na radu ide na ruku našim klijentima, a nama daje prednost u odnosu na konkurenciju time što smanjuje rizike pomeranja rokova za završetak projekata, stvarajući bezbedno i pouzdano okruženje za poslovanje i ukazujući na našu doslednost u sprovođenju/pridržavanju efikasne politike bezbednosti i zaštite na radu.

SGS_ISO 9001_TCL_HR
SGS_ISO 14001_TCL_HR
ISO_45001

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close