STANDARDI KOMPANIJE

Standardi kompanije

FormaPharm Engineering Group shvata značaj posedovanja i očuvanja standarda kompanije.
Standardi SGS ISO su priznati širom sveta i naši klijenti su svesni prednosti rada sa kompanijama koje poseduju sertifikate ISO. Zapravo, neki od naših klijenata posluju isključivo sa kompanijama koje poseduju sertifikate, jer im to daje sigurnost u neprekidnu proveru i odobravanje sistema upravljanja.

Za šta nam je potreban sertifikat ISO 9001:

ISO 9001 pruža našoj kompaniji praktičan i primenjiv sistem upravljanja kvalitetom (Quality Management System – QMS) u cilju poboljšanja i praćenja svih oblasti našeg poslovanja, što nam pomaže da se usredsredimo na važne oblasti našeg poslovanja i povećamo efikasnost.

 

Za šta nam je potreban sertifikat ISO 14001:

Pravilno definisani okviri sistema upravljanja energijom (Energy Management System – EMS) omogućavaju našoj organizaciji primenu  sistematičnog pristupa usklađenosti. Želimo da pokažemo da smo svesni svog uticaja na životnu sredinu, a primena sistema i rešenja ne samo da doprinosi očuvanju okoline, već i smanjuje troškove i povećava efikasnost unutar organizacije.

 

Za šta nam je potreban sertifikat ISO 45001:

Efikasan sistem bezbednosti i zaštite na radu ide na ruku našim klijentima, a nama daje prednost u odnosu na konkurenciju time što smanjuje rizike pomeranja rokova za završetak projekata, stvarajući bezbedno i pouzdano okruženje za poslovanje i ukazujući na našu doslednost u sprovođenju/pridržavanju efikasne politike bezbednosti i zaštite na radu.

 

Proverite status

SGS_ISO 9001_TCL_HR
SGS_ISO 14001_TCL_HR
ISO_45001