Politika privatnosti

FormaPharm Engineering Group d.o.o., Čarlija Čaplina 36, 11000 Beograd, Srbija, MB: 06964419 (u daljem tekstu: „Kompanija“), ispunjavajući dužnost rukovaoca, u skladu sa odredbama važećeg zakona koji reguliše zaštitu podataka o ličnosti, ovim putem Vas obaveštava da prikuplja podatke o ličnosti lica koja pristupaju veb-sajtu Kompanije (u daljem tekstu: „veb sajt“), u skladu sa zakonskom regulativom.

Kompanija štiti lične podatke svih posetilaca ovog veb-sajta, a pristup istom podleže poštovanju Politike privatnosti.

Kompanija Vas obaveštava da je, u slučaju potrebe, možete kontaktirati na: info@formapharm.net ili slanjem pošte na gorenavedenu adresu sedišta Kompanije, a radi obezbeđenja poštovanja Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Upotreba informacija

Svi korisnici interneta mogu posetiti internet prezentacije Kompanije, bez otkrivanja bilo kakve lične informacije o sebi. Sve informacije koje prikupljamo koristimo kako bismo olakšali upotrebu internet prezentacije, kao i da bismo sprečili zloupotrebu i nelegalne aktivnosti na njoj.

Prikupljamo samo informacije o korišćenju internet prezentacije, poput broja preuzimanja određenih datoteka, dnevnog broja korisnika, broja pregledanih stranica, IP adrese računara. Ove informacije se prikupljaju bez pojedinačne identifikacije, iako se IP adrese mogu koristiti radi identifikacije u slučajevima sprečavanja zloupotreba i nelegalnih aktivnosti. Ove informacije koristimo kako bismo unapredili internet prezentaciju i pružili što relevantnije iskustvo našim korisnicima.

Prikupljanje ličnih podataka

U slučaju kada od Vas zatražimo druge lične informacije, zatražićemo i vaš pristanak putem onlajn formulara ili elektronske pošte.

Lične podatke koje nam date ili do kojih dođemo putem ovog veb-sajta, koristićemo isključivo za odgovaranje na vaša pitanja i/ili za poboljšanje naših usluga.

Naglašavamo da Kompanija može prikupljati lične podatke od korisnika veb-sajta isključivo u skladu sa odredbama zakona koji uređuje oblast zaštite podataka o ličnosti.

Pristup informacijama

Sve informacije koje nam pružite čuvaju se na našem serveru i mogu im pristupiti isključivo ovlašćena lica za obradu podataka, u legitimnom interesu Kompanije i u svrhe navedene u ovoj Politici, kao i za druge svrhe za koje ste Vi, kao korisnici veb-sajta, dali odobrenje.

Vaši podaci će se obrađivati i čuvati sve dok postoji Vaša saglasnost za to.

Upotreba kolačića

Veb-sajt Kompanije koristi kolačiće (eng. cookies) u prikupljanju podataka.

Kolačić je mala tekstualna datoteka koja se šalje vašem računaru prilikom posete nekom veb-sajtu. Kolačići na veb-sajtu Kompanije vrše veliki broj različitih funkcija i omogućavaju Vam efikasnije kretanje po stranicama, čuvaju vaše omiljene postavke i doprinose boljem doživljaju veb-sajta.

Na veb-sajtu se mogu koristiti i kolačići koji nisu neophodni za njihovo funkcionisanje. Takve kolačiće ne koristimo za praćenje ponašanja pojedinačnih korisnika niti njihovu identifikaciju, već za sticanje korisnih saznanja o načinu korišćenja veb-sajta, tako da isti možemo unaprediti za posetioce.

Ukoliko ne želite da primate kolačiće, možete svoj internet pretraživač podesiti tako da Vas obaveštava kada vam se kolačići šalju, a možete i da odbijete prijem svih kolačića. Takođe možete da obrišete kolačiće koji su već postavljeni na vaš računar.

Ograničavanje ili blokiranje kolačića koji se putem internet pretraživača postavljaju na Vaš uređaj, vrši se podešavanjem postavki internet pregledača.

Prava intelektualne svojine

Kompletan sadržaj veb-sajtova Kompanije (svi tekstovi, logotipi, fotografije, audio sadržaj i video materijal na ovom veb-sajtu) predstavlja intelektualnu svojinu Kompanije ili se koristi u skladu sa obezbeđenom dozvolom ovlašćenog nosioca prava intelektualne svojine.

Korišćenje sadržaja, osim na način opisan u ovoj Politici, bez pisane dozvole vlasnika sadržaja, strogo je zabranjeno.

Funkcionisanje veb-sajta

Kompanija ne garantuje da će veb-sajt funkcionisati bez prekida ili grešaka, ali će nastojati da nedostatke otkloni u što kraćem roku.

Kompanija nije odgovorna za materijalnu ili nematerijalnu štetu koja može da nastane korišćenjem veb-sajta ili njegovog sadržaja. Takođe, naš sajt može sadržati linkove ka drugim veb-sajtovima koji su nezavisni od Kompanije i koji samim tim ne podležu ovoj Politici privatnosti, te se Kompanija ne može smatrati odgovornom za sadržaj, uslove korišćenja, politiku privatnosti ili bezbednost drugih veb-sajtova.

Izmena politike privatnosti veb-sajta

Kompanija zadržava pravo da u svakom trenutku izmeni Politiku privatnosti ovog veb-sajta.