STRUČNE USLUGE

Naša specijalnost obuhvata sledeće oblasti inženjeringa u farmaciji:

Stručne usluge

1

Projektovanje fabrika i postrojenja u skladu sa dobrom proizvođačkom praksom (GMP)

• sterilni/aseptički procesi

• čvrste forme lekova za unutrašnju upotrebu

• polučvrste forme lekova

• tečne forme

• masti

• nazalni sprejevi

• aktivni farmaceutski sastojci (API).

 

Naša izrada projekata obuhvata sve korake, od formulacije do gotovog proizvoda,

uključujući i specifične procese poput liofilizacije.

 

• Idejni projekat, glavni projekat, izvođački projekat, izgradnja i kvalifikacija.

2

Projektovanje: skladišta, laboratorija kontrole kvaliteta (fizičko-hemijskih i mikrobioloških), razvojno-istraživačkih laboratorija, u potpunosti u skladu sa dobrom distributivnom praksom (GDP), dobrom proizvođačkom praksom (GMP) i dobrom laboratorijskom praksom (GLP)

• Idejni projekat, glavni projekat, izvođački projekat, izgradnja i kvalifikacija.
3

Čisti energenti: prečišćena voda, voda za injekcije, čista para, čisti gasovi

• Idejni projekat, glavni projekat, izvođački projekat, ugradnja (uključujući i orbitalno zavarivanje), automatizacija i kvalifikacija.
4

Grejanje, ventilacija i klimatizacija

• Idejni projekat, glavni projekat, izvođački projekat, ugradnja i kvalifikacija.
5

Automatizacija procesa upravljanja sistemima objekata i okruženja (BMS, EMS)

• Idejni projekat, glavni projekat, izvođački projekat, ugradnja i kvalifikacija.
6

Sistemi čistih prostorija

• Idejni projekat, glavni projekat, izvođački projekat, ugradnja i kvalifikacija.
7

Zahtevi i specifikacije: specifikacije zahteva korisnika (URS), specifikacije zahteva funkcionalnosti (FRS) i specifikacije zahteva programske osnove/softvera (SRS)

8

Građevinski nadzor i početna podrška

9

Podešavanje i puštanje sistema u rad

10

Konsultacije

• Razrada ideje, studija izvodljivosti, tehnička rešenja, odabir opreme

• Normativi dobre proizvođačke prakse (GMP), dobre laboratorijske prakse (GLP), standarda ISO, Uprave za kontrolu hrane i lekova (FDA), Svetske zdravstvene organizacije

11

Kvalifikacije: ugradnje (IQ), rada (OQ), produktivnosti (PQ), projekta (DQ), procena rizika (RA) i usvajanje generalnog plana

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close