ORGANIZACIONA STRUKTURA

Organizaciona struktura

Profesionalne usluge koje danas nudi FormaPharm Engineering Group pokrivaju sve segmente savremenog farmaceutskog inženjerstva, ali i nove projektne oblasti kao što su biotehnologija i prehrambena industrija. Pored osnovnih tehnoloških projekata, idejnih rešenja za fabrike, izrade projektno-tehničke dokumentacije, realizacije procesnih sistema i projektovanja opreme u oblasti tehnologije čistih prostora, celokupan pristup realizaciji projekata obuhvata i visokokvalitetno izvođenje građevinskih radova; specijalističke zanate; elektro-mašinske radove i instalacije; puštanje sistema u rad; tehnički nadzor, te kvalifikaciju i validaciju opreme, postrojenja i sistema. FormaPharm Engineering Group takođe ima praktično iskustvo u primeni dizajnerskih rešenja i za specifične oblike farmaceutske proizvodnje (sterilna proizvodnja, liofilizovane forme, šumeće tablete).

Visoko zahtevne uslove u savremenom funkcionisanju proizvodnih pogona ispunjava rad grupa za automatizaciju procesa i za validaciju: automatizovani procesni sistemi (serijski i kontinuirani), specifičnih i opštih softverskih aplikacija; komunikaciona infrastruktura; priprema master planova validacije (VMP); kvalifikacija za projektovanje (RA i DQ); validacija proizvodnih postrojenja, opreme i sistema (IQ/OQ); konsultantske usluge za implementaciju visokih standarda i propisa u oblasti farmacije (GMP, GLP, ISO, FDA) i drugih industrija (HACCP).

FormaPharm Engineering Group ima kompaniju u Obninsku, sa 16 zaposlenih. FormaPharm Engineering Group poseduje licencu za projektovanje u Ruskoj Federaciji.