VESTI

Budite u toku najnovijih dešavanja!

Najnovija događanja

Objavljivanje vesti je važno, jer omogućava našoj zajednici i partnerima da budu upoznati sa našom pozicijom u poslovnom svetu, te mi postupamo shodno tome i pravimo izbore na osnovu našeg viđenja sveta. Postoji mnogo aspekata vesti koji ih čine bitnim, ali onaj koji se često  zanemaruje jeste taj da nas vesti čine povezanima s javnošću.

Deljenje informacija o najnovijim dešavanjima u našoj kompaniji  smatramo važnim, ako se ima u vidu naša želja da partneri budu upoznati sa nama i našim radom.

Potpisan je ugovor sa kompanijom Niarmedic plus

Potpisan je ugovor izmedju kompanije Niarmedic plus i FormaPharm Engineering Group d.o.o., o izgradnji poslovno-proizvodnog kompleksa u Obninsku, Ruska Federacija.

Nastavi sa čitanjem

Potpisan ugovor izmedju J.P Varoš iz Vršca i FormaPharm Engineering Group d.o.o.

Potpisan ugovor izmedju J.P Varoš iz Vršca i FormaPharm Engineering Group d.o.o. o rekonstrukciji kolovoza pešačkih staza u najužem centru grada površine 14.000m. Potpisan ugovor izmedju J.P Varoš iz Vrsca i FormaPharm Engineering Group d.o.o. o nabavci i ugradnji urbanog mobilijara u najužem centru grada.

Nastavi sa čitanjem

Potpisan ugovor izmedju FormaPharm Engineering Group d.o.o. i instituta „Torlak“

Potpisan ugovor izmedju FormaPharm Engineering Group d.o.o. i instituta za virusologiju, vakcine i serume, „Torlak“. Predmet ugovora je nabavka radova-projektovanje i izvodjenje radova na finalizaciji odseka za proizvodnju vakcine protiv gripa.

Nastavi sa čitanjem

Novi ugovori – FormaPharm Engineering Group d.o.o.

Sklopljen ugovor izmedju kompanije za Framaceusku proizvodnnju Aegis I.t.d. Nikozija, Kipar i FormaPharm Engineering Group d.o.o.a. Predmet ugovaranja je izgradnja i unapređenje pogona čvrstih formi. Takođe je sklopljen i ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji pogona čvrstih formi Hemomont D.O.O. , Podgorica., kao i ugovor o izvođenju radova na izradi cevovoda i cevnog mosta izmedju […]

Nastavi sa čitanjem

Hemofarm A.D. Vršac, transportni most

Sklopljen ugovor o izvođenju radova na demontaži dela transportnog mosta i izradi čelične kućice.

Nastavi sa čitanjem

Hemofarm A.D. Vršac, rekonstrukcija fasade, upravna zgrada

Sklopljen ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji fasade upravne zgrade Hemofarm A.D. iz Vršca.

Nastavi sa čitanjem

Pogon infuzionih rastvora

Otvoren savremeno projektovan i opremljen sofisticiran pogon infuzionih rastvora na 3158 m2. Pogon za proizvodnju infuzionih rastvora obezbedio je značajno uvećanje kapaciteta dostigavši nivo od 65 miliona boca godišnje. Sa GMP standardima su usaglašeni svi procesi, od pripreme rastvora, uz računarsko vođenje procesa, preko proizvodnje, punjenja, sterilizacije i pakovanja.

Nastavi sa čitanjem

Farmteh 2009

Medjunarodni sajam farmaceutske tehnologije -„Farmteh 2009“- (-„Pharmtech 2009“-) je održan u Moskvi u periodu od 24. – 27. 11. 2009. god. u izložbenom kompleksu -„Krokus Ekspo“-. (broj štanda -„FormaPharm Engineering Group d.o.o.“- – A12, Sala 7) -„Farmteh“- je jedini medjunarodni sajam u Rusiji posvecen proizvodnji farmaceutskih preparata: supstancijama, sirovini, opremi, pakovanju, projektima -„pod kljuc“-, klinickim […]

Nastavi sa čitanjem