NOVA SARADNJA SA INSTITUTOM TORLAK

Institut za virusologiju, vakcine i serume Torlak’ jedna je od najstarijih ustanova ovog tipa u svetu, sa tradicijom i iskustvom dugim više od 80 godina, i stoga nam je velika čast što ponovo sarađujemo. Institut Torlak se bavi proizvodnjom vakcina, seruma i drugih imunobioloških i dijagnostičkih preparata, različitim vrstama dijagnostike i snabdevanjem domaćeg tržišta vakcinama iz obaveznog programa imunizacije.

U okviru ovog projekta radiće se nabavka i instalacija sistema za proizvodnju prečišćene vode (PW), vode za injekcije (WFI) i čiste pare (PS) sa izradom projektne dokumentacije, a po sistemu ključ u ruke. Celokupni radovi obuhvataju adaptaciju prostora za smeštaj sistema, dizajn sistema, nabavku i montažu sistema, izradu projektne dokumentacije, nabavku sistema i opreme, izradu protokola i testiranje opreme od strane proizvođača, izradu kvalifikacione dokumentacije i izvođenje kvalifikacija sistema za proizvodnju, skladištenje i razvod tehničkih fluida, a kvalitet mora biti u skladu sa dobrom proizvođačkom praksom (GMP), Evropskom farmakopejom i ISPE preporukama.

Kompanija FormaPharm Engineering Group je izabrana kao najpovoljniji ponuđač u otvorenom postupku javne nabavke dobara i zbog toga smo veoma zahvalni na ukazanom poverenju. Nastojaćemo da i dalje uvek izlazimo u susret zahtevima naših klijenata.