PROMENE U RUKOVODSTVU I ORGANIZACIONOJ STRUKTURI KOMPANIJE FORMAPHARM

FormaPharm Engineering Group nastoji da prilagodi svoje poslovanje modernim tokovima, stoga vas sa velikim zadovoljstvom obaveštavamo da je došlo do promena u organizacionoj strukturi i samom rukovodstvu kompanije.

Na dužnost zamenika direktora kompanije, postavljen je dugogodišnji član kolektiva FormaPharm Engineering Group, Maksim Rakuš. Svoju karijeru u kompaniji otpočeo je još 2012. godine, od kada radi u Sektoru nabavke. Pored funkcije zamenika direktora kompanije, obavljaće i funkciju direktora Sektora nabavke i administracije.

Na dužnost direktora objedinjenog Sektora inženjeringa postavljen je Nenad Milunović, diplomirani inženjer elektrotehnike, a član je kompanije FormaPharm Engineering Group od 2008. godine. Na novu poziciju dolazi sa pozicije šefa grupe za elektrotehniku, gde je svojim zalaganjem i predanošću radu ostvario zapažene rezultate. Na mesto zamenika direktora Sektora inženjeringa, imenovan je Nenad Nišević, diplomirani inženjer mašinstva, koji od 2012. godine radi u našoj kompaniji kao šef grupe za mašinstvo. Obojica poseduju više licenci Inženjerske komore Srbije.

FormaPharm Engineering Group je kompanija koje teži da nagradi dugogodišnju odanost svojih zaposlenih i pruži priliku mladom kadru. Sigurni smo da će ove promene u kompaniji doprineti prosperitetu i mnogobrojnim uspesima u budućnosti, jer će nas osposobiti da u korak pratimo sve trendove na tržištu. Kolegama od srca želimo puno sreće i uspeha pri obavljanju novih zadataka.