Production complex of Soko Štark, Belgarde

Informacije o projektu

Grana industrije:
Food Industry
Investitor:
Atlantic Štark d.o.o. Beograd, Bulevar Peka Dapčevića 29, Serbia
Lokacija:
Belgrade, Serbia
Obim usluga:
Engineering & Design
Opis usluga:
Conceptual & Detailed Design
Godina završetka:
2020