FORMAPHARM GROUP I VIJETNAMSKI VIMEDIMEX 2 PHARMACEUTICAL JSC POTPISALI SU VIŠEMILIONSKI KONSULTANTSKI UGOVOR

FormaPharm Engineering Group je potpisala ugovor sa vijetnamskom farmaceutskom kompanijom Vimedimex 2 Pharmaceutical o pružanju konsultantskih usluga, kao i usluga kvalifikacije/validacije, za potrebe projekta izgradnje pogona za proizvodnju nebetalaktamskih preparata, cefalosporina i penicilina.

Ugovorom je predviđeno pružanje konsultantskih usluga i vršenje kvalifikacija/validacija za potrebe projektovanja, snabdevanja, izgradnje i ugradnje opreme farmaceutskog proizvodnog pogona, koji će biti u skladu sa standardima EU GMP i čija ukupna površina iznosi oko 23000 m2. Predviđeni rok za završetak projekta je mart 2022.

Osnivač kompanije Vimedimex 2 je Vimedimex Group, a razlog njenog osnivanja leži u zahtevu/potražnji pacijenata za proizvodnjom lekovima protiv raka koji će biti pravljeni od domaćih, vijetnamskih sirovina, umesto od uvoznih. Novoosnovana kompanija ima za cilj da pokrije 70% vijetnamskog tržišta lekova protiv raka iz grupa L01, L02, a cena bi trebalo da bude 30% niža u odnosu na cenu uvoznih lekova. Tokom skoro 30 godina rada u oblasti farmacije Vimedimex Group je ostvarila svoj cilj postavši vodeći distributer u Vijetnamu u oblasti farmacije i izgradivši svoju reputaciju u očima potrošača. Akcionarsko društvo Vimedimex Medical trenutno obezbeđuje 70% specijalnih lekova za bolnice širom zemlje.