FORMAPHARM ENGINEERING GROUP I VIJETNAMSKI VIMEDIMEX 2 PHARMACEUTICAL POSTIGLI SU DOGOVOR OKO NASTAVKA SARADNJE

Prethodno realizovano putovanje naše delegacije u Vijetnam dovelo je do dogovora oko nastavka saradnje sa našim dugogodišnjim klijentom, vijetnamskom farmaceutskom kompanijom Vimedimex 2 Pharmaceutical. Saradnja sa ovom vijetnamskom kompanijom obuhvata pružanje usluga konsaltinga i usluga validacije, za potrebe projekta izgradnje pogona za proizvodnju nebetalaktamskih preparata, koji će biti u skladu sa standardima EU GMP.

Kompanija Vimedimex 2 Pharmaceutical se prevashodno bavi proizvodnjom i distribucijom lekova visokog kvaliteta, a glavni cilj im je povećanje proizvodnje domaćih lekova i smanjenje uvoza lekova iz inostranstva, kako bi ih učinili lako dostupnim ljudima širom zemlje.

Radujemo se nastavku saradnje sa kompanijom Vimedimex 2 Pharmaceutical i zahvalni smo na ukazanom poverenju, a nadamo se da će naša višegodišnja iskustva u farmaceutskoj industriji značajno doprineti poboljšanju kvaliteta proizvodnje.