ČISTE SOBE ZA PRERADU KANABISA U MEDICINSKE SVRHE U STRUMICI

Kompanija FormaPharm Engineering Group je potpisala novi ugovor sa kompanijom Amery Pharmacy DOOEL iz Strumice u Severnoj Makedoniji. Naime, uspešna saradnja se nastavlja, a ovoga puta će se izvoditi radovi na adaptaciji i prenameni objekta „Otkupni centar Agroberza“, koji se nalazi u Strumici, u fabriku za uzgoj, preradu i distribuciju kanabisa za medicinske svrhe.

Radovi koji će se izvoditi su izrada detaljnog projekta čistih soba, isporuka i ugradnja panela čistih soba, zatim razrada projekta automatike za klimatizaciju (HVAC) i upravljanje procesima uzgoja biljaka. Pored izvođenja radova, sa investitorom su ugovorene i aktivnosti na kvalifikacijama čistih soba, dokazivanju parametara i formiranju dokumentacije za GMP inspekcije. Pomenuti radovi će početi ove jeseni i predviđeno je da se završe u roku od 6 meseci.