ADAPTACIJA PROSTORA ZA POTREBE INSTITUTA ZA VIRUSOLOGIJU, VAKCINE I SERUME „TORLAK”

U okviru nove saradnje sa Torlak institutom, FormaPharm Engineering Group će izvoditi radove na adaptaciji prostora za pranje odeće za rad u čistim sobama za potrebe Instituta. Usluga adaptacije prostora za pranje odeće obuhvata projektovanje, izvođenje radova i kvalifikaciju sistema i opreme, po sistemu „ključ u ruke“.

Nakon izrade projektne dokumentacije i izvođenja radova, radiće se kvalifikacija čistog prostora u kome se odvija proces pranja, sušenja, pakovanja i sterilizacije, koja obuhvata HVAC sistem (klima komoru koja će biti zadužena za obezbeđivanje uslova u čistim sobama perionice) i BMS. Projektna dokumentacija i izvođenje radova će biti u skladu sa EU cGMP, važećim ISO i domaćim standardima i propisima.

Veliko nam je zadovoljstvo što nastavljamo saradnju i na novim projektima, i nadamo se da ćemo uspešno sarađivati i u budućnosti.