Unapređenja u kompaniji FormaPharm Engineering Group

Nakon višegodišnjeg rada i primetnih rezultata ostvarenih u našoj kompaniji, usledile su kadrovske promene u vidu unapređenja nekih od članova kolektiva.

Na dužnost finansijskog direktora imenovana je Nataša Bokalović. Nataša je svoju karijeru u FormaPharm Engineering Group započela 2014. godine, da bi svojim zalaganjem, predanošću radu i prikazanim rezultatima potpuno zasluženo prešla put od knjigovođe, preko šefa računovodstva, do finansijskog direktora.

Na dužnost direktora Sektora nabavke postavljen je dugogodišnji odani član kolektiva FormaPharm Engineering Group, Maksim Rakuš. Maksim je svoju karijeru u kompaniji otpočeo još 2012. godine, a na mesto direktora dolazi sa mesta zamenika direktora tog sektora.

Uzajamno izgrađeno poverenje, predanost radu i odanost kompaniji s jedne i vrednovanje tih kvaliteta s druge strane temelji su na kojima naša organizacija počiva i ključ uspeha kako zaposlenih, tako i same kompanije.