„The legal acts on digital signature in ECEC member countries and the experiences of the profession“

Predavanje na temu „The legal acts on digital signature in ECEC member countries and the experiences of the profession“ 28.01.2016. godine.

U organizaciji Inženjerske komore Srbije i Evropskog saveta inženjerskih komora (ECEC), 28. januara 2016. godine, sa početkom u 16 časova, održano je predavanje na temu „The legal acts on digital signature in ECEC member countries and the experiences of the profession“.

Kao što je poznato, u Srbiji su stupile na snagu odredbe Zakona o planiranju i izgradnji i odredbe Pravilnika o postupku sprovođenja objedinjene procedure kojima je propisano da se od 1. januara 2016. godine projektna dokumentacija za dobijanje građevinske dozvole, predaje u elektronskoj formi sa elektronskim potpisom licenciranog inženjera.

Od 1. jula 2016. godine, na osnovu Direktive EU br. 910/2014, u svim zemljama članicama Evropske unije, kao i zemljama kandidatima za članstvo u EU, obavezna je primena elektronskog potpisa i elektronskog pečata.

Predavanje je održano u formi Webinara sa direktnim učešćem predavača iz Austrije, Italije, Makedonije, Crne Gore i Srbije i imalo je za cilj upoznavanje inženjera svih struka sa iskustvima zemalja u regionu, zemalja članica Evropske unije, kao i Srbije u oblasti primene kvalifikovanog elektronskog potpisa u procesu izrade projektno-tehničke dokumentacije i izdavanja elektronskih građevinskih dozvola.

Predavanje se direktno prenosilo u Beogradu, u regionalnim kancelarijama Inženjerske komore Srbije u Novom Sadu, Nišu, Kraljevu, Valjevu, Subotici, Boru u drugim inženjerskim komorama, članicama Evropskog saveta inženjerskih komora (ECEC), kao i u prostorijama FormaPharm Engineering Group d.o.o.