Stručni nadzor & Tehnička kontrola

  • Laboratorija za DNK ispitivanja, Beograd (2006.) – Stručni nadzor izgradnje laboratorije, upravljanje projektom i validacija laboratorije – površina 400 m2
  • Jugoremedija AD, Zrenjanin (2009.) – Stručni nadzor Pogon čvrstih formi
  • JP  „Varoš“, Vršac (2009.)  – Vršenje stručnog nadzora Tehnološki park
  • JP  „Varoš“, Vršac (2009.) – Vršenje stručnog nadzora za izgradnju infrastrukture za Tehnoloski park
  • Centar Millennium, Vršac – Nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji prilaznog platoa
  • Farmaceutski fakultet, Beograd (2012.) – Vršenje stručnog nadzora