Kvalifikacije

2007 – 2011

  • Hemofarm AD, Vršac – (Pogon injekcionih proizvoda, Odeljenje liofiliziranih proizvoda (uključujući laboratorije i skladišta) – Inspekcija Food and Drug Administration (FDA), USA – IQ/OQ HVAC, čiste sobe i BMS sistemi, pisanje i izvođenje protokola, pisanje izveštaja; IQ/OQ/PQ sistema za proizvodnju I distribuciju PW, WFI, PS, pisanje i izvođenje protokola, pisanje izveštaja; IQ/OQ Sistem za distribuciju komprimovanog vazduha, pisanje i izvođenje protokola, pisanje izveštaja; IQ/OQ Sistem za distribuciju azota, pisanje i izvođenje protokola, pisanje izveštaja; IQ/OQ proizvodne opreme (sistem za pripremu rastvora, linija za pranje sterilizaciju, depirogenizaciju i punjenje bočica, mašina za pertlovanje, liofilizator, laminari, autoklav…), pisanje i izvođenje protokola, pisanje izveštaja

2010

  • Hemofarm AD, Vršac – (Odeljenje infuzija, Pogon sterilnih proizvoda) – Inspekcija Sachsen Anhalt Landesverwaltungsamt, Nemačka – IQ/OQ HVAC, čiste sobe i BMS sistemi, pisanje i izvođenje protokola, pisanje izveštaja; IQ/OQ/PQ sistema za proizvodnju i distribuciju PW, WFI, PS, pisanje i izvođenje protokola, pisanje izveštaja
  • Hemofarm AD, Vršac – (Odeljenje ampula, Pogon injekcionih proizvoda (uključujući laboratorije i skladišta) – Inspekcija Regierungspräsidium Darmstadt, Nemačka – IQ/OQ HVAC, čiste sobe I BMS sistemi, pisanje i izvođenje protokola, pisanje izveštaja; IQ/OQ/PQ sistema za proizvodnju i distribuciju PW, WFI, PS, pisanje i izvođenje protokola, pisanje izveštaja IQ/OQ Sistem za distribuciju komprimovanog vazduha, pisanje i izvođenje protokola, pisanje izveštaja; IQ/OQ Sistem za distribuciju azota, pisanje i izvođenje protokola, pisanje izveštaja; IQ/OQ proizvodne opreme (sistem za pripremu rastvora, linija za pranje sterilizaciju, depirogenizaciju i punjenje bočica, mašina za pertlovanje, liofilizator, laminari, autoklav, linija za pakovanje), pisanje i izvođenje protokola, pisanje izveštaja
  • Hemofarm AD, Vršac – (Pogon sterilnih proizvoda, Odeljenje liofiliziranih proizvoda) – Inspekcija Nacionalna agencija za lekove – ANM, Rumunija – IQ/OQ HVAC, čiste sobe i BMS sistemi, pisanje i izvođenje protokola, pisanje izveštaja; IQ/OQ/PQ sistema za proizvodnju I distribuciju PW, WFI, PS, pisanje i izvođenje protokola, pisanje izveštaja; IQ/OQ Sistem za distribuciju komprimovanog vazduha, pisanje i izvođenje protokola, pisanje izveštaja; IQ/OQ Sistem za distribuciju azota, pisanje i izvođenje protokola, pisanje izveštaja; IQ/OQ proizvodne opreme (sistem za pripremu rastvora, linija za pranje sterilizaciju, depirogenizaciju i punjenje bočica, mašina za pertlovanje, liofilizator, laminari, autoklav…), pisanje i izvođenje protokola, pisanje izveštaja

2010 – 2012

  • Hemofarm d.o.o., Šabac – (Pogon čvrstih formi) – Inspekcija Regierungspräsidium Darmstadt, Nemačka – IQ/OQ HVAC, čiste sobe, pisanje i izvođenje protokola, pisanje izveštaja; IQ/OQ/PQ sistema za distribuciju PW, pisanje i izvođenje protokola, pisanje izveštaja; IQ/OQ proizvodne opreme (za tabletiranje, linija za pakovanje), pisanje i izvođenje protokola, pisanje izveštaja
  • Hemofarm AD, Vršac – (Pogon čvrstih formi (uključujući laboratorije i skladišta)) – Inspekcija Regierungspräsidium Darmstadt, Nemačka – IQ/OQ HVAC, čiste sobe I BMS sistemi, pisanje i izvođenje protokola, pisanje izveštaja; IQ/OQ/PQ sistema za distribuciju PW, pisanje i izvođenje protokola, pisanje izveštaja; IQ/OQ Sistem za distribuciju komprimovanog vazduha, pisanje i izvođenje protokola, pisanje izveštaja; IQ/OQ proizvodne opreme (uređaji za oblaganje tableta, linije za pakovanje, uređaj za štampanje folije…), pisanje i izvođenje protokola, pisanje izveštaja

2011

  • Hemofarm AD, Vršac – (Pogon sterilnih proizvoda, Odeljenje liofiliziranih proizvoda) – Inspekcija Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Hannover, Nemačka – IQ/OQ HVAC, čiste sobe I BMS sistemi, pisanje i izvođenje protokola, pisanje izveštaja; IQ/OQ/PQ sistema za proizvodnju I distribuciju PW, WFI, PS, pisanje i izvođenje protokola, pisanje izveštaja; IQ/OQ Sistem za distribuciju komprimovanog vazduha, pisanje i izvođenje protokola, pisanje izveštaja; IQ/OQ Sistem za distribuciju azota, pisanje i izvođenje protokola, pisanje izveštaja; IQ/OQ proizvodne opreme (sistem za pripremu rastvora, linija za pranje sterilizaciju, depirogenizaciju i punjenje bočica, mašina za pertlovanje, liofilizator, laminari, autoklav…), pisanje i izvođenje protokola, pisanje izveštaja

2011 – 2013

  • Hemofarm AD, Vršac – (Pogon injekcionih proizvoda, Odeljenje ampula (uključujući laboratorije i skladišta)) – Inspekcija Therapeutic Goods Administration (TGA), Australija – IQ/OQ HVAC, čiste sobe i BMS sistemi, pisanje i izvođenje protokola, pisanje izveštaja; IQ/OQ/PQ sistema za proizvodnju i distribuciju PW, WFI, PS, pisanje i izvođenje protokola, pisanje izveštaja IQ/OQ Sistem za distribuciju komprimovanog vazduha, pisanje i izvođenje protokola, pisanje izveštaja; IQ/OQ Sistem za distribuciju azota, pisanje i izvođenje protokola, pisanje izveštaja; IQ/OQ proizvodne opreme (sistem za pripremu rastvora, linija za pranje sterilizaciju, depirogenizaciju i punjenje ampula, laminari, autoklav, linija za pakovanje), pisanje i izvođenje protokola, pisanje izveštaja

2013

  • Hemofarm AD, Vršac – (Pogon injekcionih proizvoda, Odeljenje liofiliziranih proizvoda (uključujući laboratorije i skladišta)) – Inspekcija Therapeutic Goods Administration (TGA), Australija – IQ/OQ HVAC, čiste sobe i BMS sistemi, pisanje i izvođenje protokola, pisanje izveštaja; IQ/OQ/PQ sistema za proizvodnju i distribuciju PW, WFI, PS, pisanje i izvođenje protokola, pisanje izveštaja; IQ/OQ Sistem za distribuciju komprimovanog vazduha, pisanje i izvođenje protokola, pisanje izveštaja; IQ/OQ Sistem za distribuciju azota, pisanje i izvođenje protokola, pisanje izveštaja; IQ/OQ proizvodne opreme (sistem za pripremu rastvora, linija za pranje sterilizaciju, depirogenizaciju i punjenje bočica, mašina za pertlovanje, liofilizator, laminari, autoklav…), pisanje i izvođenje protokola, pisanje izveštaja
  • Hemofarm AD, Vršac – (Pogon sterilnih proizvoda, Odeljenje liofiliziranih proizvoda) – Inspekcija Therapeutic Goods Administration (TGA), Australija – IQ/OQ HVAC, čiste sobe I BMS sistemi, pisanje i izvođenje protokola, pisanje izveštaja; IQ/OQ/PQ sistema za proizvodnju i distribuciju PW, WFI, PS, pisanje i izvođenje protokola, pisanje izveštaja; IQ/OQ Sistem za distribuciju komprimovanog vazduha, pisanje i izvođenje protokola, pisanje izveštaja; IQ/OQ Sistem za distribuciju azota, pisanje i izvođenje protokola, pisanje izveštaja; IQ/OQ proizvodne opreme (sistem za pripremu rastvora, linija za pranje sterilizaciju, depirogenizaciju i punjenje bočica, mašina za pertlovanje, liofilizator, laminari, autoklav…), pisanje i izvođenje protokola, pisanje izveštaja