Izvođenje radova

1993 – 2003

 • Hemofarm AD, Vršac, pogon Srpska Crnja – Magacin gotovih proizvoda – površina 450 m2
 • Hemofarm AD, Vršac – Poslovni centar Beograd – površina 1.600 m2
 • Hemofarm AD, Vršac (1996.) – Realizacija i opremanje fabrike za proizvodnju čvrstih formi lekova – površina 12.500 m2
 • Hemofarm AD, Vršac (1996.) – Izvođenje radova u pogonu za proizvodnju šumećih formi lekova – površina 500 m2
 • Unifarm, Beograd – Poslovna zgrada – površina 1.400 m2
 • Yusafarm, Beograd – Poslovni centar – površina 500 m2
 • Uniserv, Vršac – Poslovna zgrada – površina 600 m2
 • Hemofarm AD, Vršac – Adaptacija upravne zgrade – površina 800 m2
 • Hemofarm AD, Vršac – Predstavništvo Kragujevac – površina 100 m2
 • Hemofarm AD, Vršac – Predstavništvo Novi Sad – površina 500 m2
 • Centar Millenium, Vršac – Sportsko poslovni Centar –površina 20.000 m2
 • Hemofarm AD, Vršac, – Hemovet, Bački Petrovac – Adaptacija poslovne zgrade – površina 600 m2
 • Hemofarm AD, Vršac – Predstavništvo Niš – površina 400 m2
 • Hemofarm AD, Vršac – Predstavništvo Kragujevac – površina 200 m2
 • TV Banat, Vršac – Izgradnja TV studija
 • Zannini East, Vršac (2002.) –Realizacija fabrike za proizvodnju kartonske ambalaže za farmaciju – površina 3.000 m2
 • Hemofarm AD, Vršac (2003.) – Izgradnja fabrike za proizvodnju sterilnih formi lekova (ampule i liofilizati) – površina 5.500 m2
 • Hemofarm AD, Vršac (2003.) – Rekonstrukcija pogona za proizvodnju sterilnih formi lekova (infuzioni rastvori) – površina 3.000 m2
 • Hemofarm AD, Vršac (2003.) – Rekonstrukcija mikrobiološke laboratorije – površina 700 m2

2004 – 2006

 • Hemofarm d.o.o., Zorka Pharma, Šabac (2004.) – Izgradnja pogona za proizvodnju sirupa, masti, solucija i gelova – površina 2.500 m2
 • Hemofarm AD, Vršac (2005.) – Izgradnja visokoautomatizovanog visokoregalnog skladišta – kapacitet 13.000 paletnih mesta
 • Villa Breg, Vršac (2005.) – Poslovno hotelski kompleks – površina 8.400 m2
 • Hemovet, Bački Petrovac (2005.) – Realizacija pogona za proizvodnju SC formulacija za zaštitu bilja
 • Hemofarm AD, Vršac (2005.) – Realizacija pogona za proizvodnju brizgane medicinske amabalaže – površina 2.000 m2
 • Hemofarm d.o.o., Zorka Pharma, Šabac (2005.) – Rekonstrukcija odeljenja centralnog razmeravanja – površina 200 m2
 • Hemofarm AD, Vršac (2005.) – Izgradnja odeljenja centralnog razmeravanja sirovina za farmaceutsku proizvodnju kompleksa Hemofarm – površina 1.500 m2
 • Institut za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“, Beograd (2006.) – Rekonstrukcija pogona za proizvodnju polio vakcine – Generalna realizacija po sistemu ključ u ruke (projektovanje, vođenje projekta, izvođenje, montaža opreme, validacija pogona) – površina 1.500 m2
 • Hemofarm d.o.o., Zorka Pharma, Šabac (2006.) – Izvođenje radova na  montaži Linije za granulaciju u pogonu čvrstih formi

2007 – 2008

 • Officina Game East, Vršac (2007.) – Izvođenje radova
 • Hemofarm AD, Vršac (2007.) – Izvođenje radova na Mikrobiološkoj laboratoriji za ispitivanje antibiotika
 • Institut za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“, Beograd – Izvođenje radova na rekonstrukciji pogona za poroizvodnju influenca vakcina
 • Hemofarm AD, Vršac (2008.) – Izvođenje radova na objektu Pogon za sterilnu Proizvodnju lekova, sterilne gaze i liofilizata
 • Hemofarm AD,Vršac (2008.) – Izvođenje radova na rekonstrukciji energo-bloka 2
 • Hemofarm AD, Vršac (2008.) – Rekonstrukcija Energo blok

2009

 • Hemofarm AD, Vršac – Izvođenje radova u Pogonu čvrstih formi – faza 2, 3, 4
 • Hemofarm AD, Vršac – Izvođenje radova u Pogonu Infuzija
 • Hemofarm AD, Vršac – Izvođenje radova na izgradnji transportnog mosta Sonic Stend
 • Hemofarm AD, Vršac – Izvođenje radova na rekonstrukciji tabletnog odeljenja, Dubovac
 • Hemofarm AD, Vršac – Isporuka i montaža opreme za automatski kontrolni sistem u Pogonu Infuzija
 • Hemofarm AD, Vršac – Isporuka i montaža opreme za automatski pripremni sud u Pogonu Ampula
 • Hemofarm AD, Vršac – Izvođenje radova na rekonstrukciji magistralnog cevovoda hladne vode
 • Hemofarm d.o.o., Šabac – Izvođenje radova – pakovanje u Pogonu čvrstih formi, Faza I
 • Institut za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“, Beograd – Dodatni radovi na rekonstrukciji Pogona Vakcina protiv gripa

2010

 • Hemofarm d.o.o., Šabac – Izvođenje radova rekonstrukcije soba za pranje
 • Hemofarm AD, Vršac – Izvođenje radova na razvodu pare u Pogonu čvrstih formi
 • Hemofarm AD, Vršac – Izvođenje radova na demontaži dela transportnog mosta i izradi čelične konstrukcije
 • Hemofarm AD, Vršac – Izvođenje radova na demontaži dela transportnog mosta, zanatski radovi
 • Hemofarm AD, Vršac – Izvođenje radova na rekonstrukciji fasade Upravne zgrade
 • Hemofarm AD, Vršac – Izvođenje radova na izgradnji cevovoda i cevnog mosta Energoblok 2 I Energo blok Pogona ambalaže
 • Javno Preduzeće, Varoš, – Izvođenje radova na rekonstrukciji i sanaciji ulice Gavrila Principa, ulice Jaše Tomića, ulice Svetosavske i prostora između ulica Gavrila Principa i Svetosavske ulice u Vršcu

2011

 • JUP Istraživanje i razvoj, Beograd – Izvođenje radova na izgradnji zgrade departmana za građevinarstvo FTN kao I faze Naučno – tehnološkog parka Univerziteta u Novom Sadu
 • West Pharmaceutical Service, Kovin – Izvođenje radova na adaptaciji kotlovskog postrojenja
 • Opština Vršac/Gradski muzej, Vršac – Izvođenje radova na rekonstrukciji kulturnog centra Konkordija

2012 – 2014

 • Hemofarm AD, Vršac (2012.) – Izvođenje radova na rekonstrukciji ampulnog odeljenja (COLLIO) i odeljenja sterilnih masti i gaza
 • Hemofarm AD, Vršac (2012.) – Izvođenje radova na rekonstrukciji mikrobiološke laboratorije
 • Institut za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“, Beograd (2013.) –  Rekonstrukcija odeljenja GRIP
 • Zannini East d.o.o., Vršac (2013.) – Izvođenje radova – Proizvodni pogon za štampu na kartonskoj ambalaži
 • Hemofarm AD, Vršac (2013.) – Izvođenje radova – pregrade i plafon prostorije za mašine HAPA
 • Hemofarm AD, Vršac (2013.) – Adaptacija linije na pakerskom odeljenju – formiranje prostorije R33
 • Hemofarm d.o.o., Šabac (2014.) – Izvođenje radova na objektu sekundarnog pakovanja onkoloških preparata u Hemofarmu d.o.o. u Šapcu
 • Hemofarm AD, Vršac (2014.) – Izvođenje radova na rekonstrukciji ampulnog odeljenja

2015

 • Hemofarm AD, Vršac – Izvođenje radova na rekonstrukciji ampulnog odeljenja
 • FormaPharm Engineering Group d.o.o., Beograd – Izvođenje radova na investicionom održavanju upravne zgrade FPEG u Beogradu

2016

 • Hemofarm AD, Vršac – Izvođenje radova na izgradnji zgrade „Hemofarm kvalitet“ u kompleksu Hemofarm AD, Vršac

2018

 • „Hemofarm AD“, pogon Šabac, Srbija – Izvođenje radova (ključ u ruke) za rekonstrukciju odeljenja za sekundarno pakovanje onkoloških proizvoda u cilju promene namene prostora u pogon za proizvodnju i pakovanje probiotskih proizvoda.