Projektovanje

1993 – 2003

 • Hemofarm AD, Vršac (1996.) – Projektovanje pogona za proizvodnju šumećih formi lekova – površina 500 m2
 • Hemovet, Bački Petrovac (1998.) – Fabrika sredstava za zaštitu bilja – ukupna površina 2.800 m2, proizvodni pogon 1.700 m2
 • Bačka Palanka – Adaptacija gradskog Centra za hemodijalizu
 • Hemofarm AD, Vršac – Fabrika za proizvodnju dijalizatora – površina 1.600 m2
 • Zannini East, Vršac (2002.) – Projektovanje fabrike za proizvodnju kartonske ambalaže za farmaciju – površina 3.000 m2
 • Hemofarm AD, Vršac (2003.) – Projektovanje, fabrike za proizvodnju sterilnih formi lekova (ampule i liofilizati) – površina 5.500 m2
 • Hemofarm AD, Vršac (2003.) – Izrada projektno-tehničke dokumentacije rekonstrukcije pogona za proizvodnju sterilnih formi lekova (infuzioni rastvori) – površina 3.000 m2
 • Hemofarm AD, Vršac (2003.) – Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju mikrobiološke laboratorije – površina 700 m2

2004 – 2006

 • Hemofarm d.o.o., Zorka Pharma, Šabac (2004.) – Projektovanje pogona za proizvodnju sirupa, masti, solucija i gelova – površina 2.500 m2
 • Hemovet, Bački Petrovac (2005.) – Projektovanje pogona za proizvodnju SC formulacija za zaštitu bilja
 • Hemofarm AD, Vršac (2005.) – Bazni projekat za proizvodnju brizgane medicinske amabalaže – površina 2.000 m2
 • Hemofarm d.o.o., Zorka Pharma, Šabac (2005.) – Bazni tehnološki projekat za rekonstrukciju odeljenja centralnog razmeravanja – površina 200 m2
 • Hemofarm AD, Vršac (2005.) – Bazni tehnološki projekat za izgradnju odeljenja centralnog razmeravanja sirovina za farmaceutsku proizvodnju kompleksa Hemofarm – površina 1.500 m2
 • Hemofarm AD, Vršac (2006.) – Bazni tehnološki projekat razvojne pilot laboratorije – Odeljenje granulacije
 • Veterinarski naučni Institut, Beograd (2006.) – Izrada konceptualnog tehnološkog rešenja i baznog projekta laboratorije za ispitivanje bolesti životinja sa liste A – površina 400 m2
 • Hemofarm AD, Vršac – Projekat distribucije PW u laboratoriji za fiziko-hemijska ispitivanja

2007

 • Hemofarm AD, Vršac – Izrada projektno-tehničke dokumentacije – Idejni i glavni projekat Mikrobiološke laboratorije za ispitivanje antibiotika
 • Hemofarm AD, Vršac – Pogon za proizvodnju čvrstih formi, projekat prostora za gravitacioni tok granulata
 • Hemofarm d.o.o., Zorka Farma, Šabac – Izrada projektno-tehničke dokumentacije, rekonstrukcija HVAC sistema u zoni čistih soba (tabletiranje, kapsuliranje, filmovanje, makrodoziranje, pomoćne prostorije)
 • Hemofarm d.o.o., Zorka Farma, Šabac  – Izrada projektno-tehničke dokumentacije, rekonstrukcija odeljenja pakovanja čvrstih formi
 • Hemofarm d.o.o., Zorka Farma, Šabac  – Izrada projektno-tehničke dokumentacije, rekonstrukcija Mikrobiološke laboratorije, glavni projekat
 • Hemofarm d.o.o., Zorka Farma, Šabac – Izrada projektno-tehničke dokumentacije za klimatizaciju visokoregalnog skladišta, idejni i glavni projekat
 • Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Republike Srbije, Beograd – Revizija tehničke dokumentacije – idejni i glavni projekat za rekonstrukciju i izgradnju laboratorijskog kompleksa naučnog instituta za veterinarstvo
 • Ministarstvo poljoprivrede Republike Srbije, Specijalistički Veterinarski Institut, Kraljevo – Referentna specijalistička laboratorija, biosigurnosni nivo 3, izrada projektno-tehničke dokumentacije – idejni i glavni projekat
 • Hemofarm d.o.o., Zorka Farma, Šabac – Izrada glavnog projekta HVAC sistema pogona čvrstih formi
 • Veterinarski zavod, Subotica – Izrada projektno-tehničke dokumentacije za adaptaciju pogona za proizvodnju sredstava za zaštitu bilja

2008

 • Hemofarm AD, Vršac – Izrada projektno-tehničke dokumentacije, Pogon za sterilnu Proizvodnju lekova (Odeljenje sterilnih gaza i masti)
 • Hemofarm AD, Vršac – Izrada projektno-tehničke dokumentacije, Pogon za sterilnu Proizvodnju lekova (Odeljenje liofilizata)
 • Hemofarm AD, Vršac  – Izrada projektno-tehničke dokumentacije, Pogon za sterilnu Proizvodnju lekova (Odeljenje ampula)
 • Hemofarm AD, Vršac – Izrada projektno-tehničke dokumentacije – Pogon za sterilnu Proizvodnju lekova – Infuzije – površina 3.200 m2
 • Hemofarm AD, Vršac – Izrada projektno-tehničke dokumentacije – Pogon za sterilnu Proizvodnju lekova – Odeljenje za Hemijsku pripremu vode
 • Hemofarm d.o.o., Zorka Farma, Šabac – Izrada konceptualnog rešenja, izrada idejnog i glavnog projekta – Rekonstrukcija pogona za proizvodnju i pakovanje medicinskih rastvora, dezinfekcionih sredstava i proizvodnju pet ambalaže
 • Hemofarm d.o.o., Zorka Farma, Šabac – Projekat odeljenja za zbirno pakovanje laktulose
 • Hemofarm AD, Vršac, pogon Dubovac – Izrada glavnog projekta rekonstrukcije pogona antibiotika

2009

 • Jugoremedija AD, Zrenjanin – Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju objekta za proizvodnju lekova tečnih formi
 • Hemofarm AD, Vršac – Izrada projektno-tehničke dokumentacije centralnog razmeravanja
 • Hemofarm AD, Vršac – Izrada projektno-tehničke dokumentacije Pogona čvrstih formi
 • Hemofarm AD, Vršac – Izrada projektno-tehničke dokumentacije, za adaptaciju poslovnog prostora u Starom pogonu Hemofarm AD u Vršcu, za potrebe uzorkovanja cefalosporina
 • Hemofarm AD, Vršac – Izrada projektno-tehničke dokumentacije, Sportska hala, Hemograd
 • Farmaceutski Fakultet, Beograd – Izrada projektno-tehničke dokumentacije, Glavni projekat, Centralna laboratorija
 • Hemofarm AD, Vršac – Izrada projektno-tehničke dokumentacije, toplotna energija povratne vode iz sistema rashladnog ciklusa autoklava
 • Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije “Dr Vukan Čupić”, Beograd – Izrada projektno-tehničke dokumentacije, idejnog projekta sa tehnološkim projektom i lokacijskom dozvolom

2010 – 2012

 • Institut za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“, Beograd (2010.) – Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju odeljenja finalizacije
 • West Pharmaceutical Service, Kovin – Izrada projektno-tehničke dokumentacije u fazi glavni projekat Adaptacija kotlarnice i distributivnog cevovoda za tehničku paru i kondenzat
 • Hemofarm AD, Vršac (2011.) – Izrada projektno-tehničke dokumentacije za Rekonstrukciju Energobloka 3 u cilju povećanja energetskog kapaciteta
 • Hemofarm AD, Vršac (2011.) – Izrada projektno-tehničke dokumentacije – ampulno odeljenje (projekat COLLIO)
 • Hemofarm AD, Vršac (2012.) – Izrada projektno-tehničke dokumentacije rekonstrukcije mikrobiološke laboratorije
 • Hemofarm d.o.o.,  Šabac (2012.) – Izrada projektno-tehničke dokumentacije (Idejni projekat) za sistem za prečišćavanje otpadnih voda

2013

 • Hemofarm d.o.o.,  Šabac – Izrada projektno-tehničke dokumentacije za objekat sekundarnog pakovanja onkoloških preparata u Hemofarmu d.o.o.,  Šabac
 • „Fresenius Medical Care Srbija d.o.o.“, Vršac (Tehnološki park) – Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju fabrike za proizvodnju medicinskih sredstava
 • Hemofarm AD, Vršac – Projektovanje – Izrada glavnog projekta rekonstrukcije ampulnog odeljenja u pogonu sterilnih proizvoda
 • NIS AD, Novi Sad – Izrada glavnog projekta i tehnička kontrola projekta Automatizacija HPV-Energana Novi Sad

2014

 • Hemofarm AD, Vršac – Izrada glavnog projekta izgradnje QC/QA zgrade u krugu Hemofarm AD, Vršac
 • FormaPharm Engineering Group d.o.o.,  Beograd – Projekat rekonstrukcije upravne zgrade FPEG u Beogradu
 • Hemofarm AD, Vršac – Izrada glavnog projekta izgradnje zgrade „Hemofarm kvalitet“ u kompleksu Hemofarm AD, Vršac
 • FormaPharm Engineering Group d.o.o., Beograd – Projekat rekonstrukcije upravne zgrade FPEG u Beogradu

2015

 • Hemofarm AD, Vršac – ogranak pogon Šabac – Izrada tehničke dokumentacije za izvođenje radova na rekonstrukciji prostora za smeštaj opreme sušnice granulata GHIBLI 200
 • Hemofarm AD, Vršac – Izrada tehničke dokumentacije za novu zgradu kotlarnice u kompleksu Hemofarm AD, Vršac
 • HIP Azotara d.o.o. Pančevo – Izrada projekta tehnologije za rekonstrukciju objekta vlažnog postupka i granulacionog tornja – Pogon KAN na lokaciji Industrijski kompleks HIP Azotara d.o.o.
 • Visan d.o.o., Beograd – Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju hale za tretman (sterilizaciju) medicinskog otpada
 • Tigar d.o.o. Pirot – Tehnička kontrola projekta za građevinsku dozvolu za objekat: “Pogon za proizvodnju gumenih smesa sa energetskom podstanicom i magacinom sirovina” u okviru industrije “Tigar” u Pirotu

2017

 • Hemofarm AD, Vršac – Izrada tehničke dokumentacije za Centar za pakovanje čvrstih formi Hemofarm AD, Vršac

2018

 • Hemofarm d.o.o, Šabac (2018.) – Izrada projektno-tehničke dokumentacije rekonstrukcije odeljenja za sekundarno pakovanje onkoloških proizvoda u cilju promene namene prostora u pogon za proizvodnju i pakovanje probiotskih proizvoda
 • Hemofarm d.o.o, Šabac (2018.) – Izvođenje radova (ključ u ruke) za rekonstrukciju odeljenja za sekundarno pakovanje onkoloških proizvoda u cilju promene namene prostora u pogon za proizvodnju i pakovanje probiotskih proizvoda
 • „Hemofarm AD, pogon Šabac, Srbija (2018.) – Izrada projektno-tehničke dokumentacije rekonstrukcije odeljenja za sekundarno pakovanje onkoloških proizvoda u cilju promene namene prostora u pogon za proizvodnju i pakovanje probiotskih proizvoda.