Automatizacija

  • Hemofarm AD, Vršac (2004.) – Dizajn, automatizacija i validacija linije pripreme na odeljenju Infuzionih rastvora, veličina šarže 12.0 m3
  • Hemofarm d.o.o., Zorka Pharma, Šabac (2004.) – Dizajn i automatizacija linije pripreme rastvora na odeljenju sirupa
  • Hemofarm d.o.o., Zorka Pharma, Šabac (2004.) – Dizajn i automatizacija linije pripreme i distribucije prečišćene vode u pogonu za proizvodnju tečnih i polučvrstih formi
  • Hemofarm d.o.o., Zorka Pharma, Šabac (2005.) – Dizajn i automatizacija linije za pripremu i distribuciju tehnoloških fluida (PW i čista para) u pogonu tečnih i polučvrstih formi
  • Hemofarm AD, Vršac – Tehnološki projekat, montaža i validacija procesnih sistema za proizvodnju i distribuciju PW na odeljenju centralnog razmeravanja VRS
  • Hemofarm AD, Vršac – Automatizacija postrojenja u objektu Koltarnica
  • Centar Millenium, Vršac – Automatizacija scenske bine u multimedijalnom objektu Kongresni centar
  • Hemofarm AD, Vršac (2007.) – Projekat automatizacije rashladne stanice i nadzor nad izvođenjem radova
  • Hemofarm AD, Vršac (2008.) – Automatizacija sistema za hemijsku pripremu i distribuciju vode za potrebe Mikrobiološke laboratore za ispitivanje antibiotika