Inostranstvo

Možete videti naše realizovane projekte na sledećim lokacijama

1. Nemačka

2. Alžir

3. Kina

4. Kipar

5. Crna Gora

6. Rumunija

7. Rusija

8. Republika Srpska

9. Saudijska Arabija

10. Ukrajina

11. Bosna i Hercegovina

12. Vijetnam

NEMAČKA

 • Hemopharm GmbH, Bad Homburg – Poslovni centar – 1.300 m2
 • STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (2008.) – Izrada glavnog projekta poslovno-laboratorijskog kompleksa
 • STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (2011.) – Konsalting nad projektovanjem i izvođenjem radova na rekonstrukciji laboratorijskog kompleksa

ALŽIR

 • Hemovita – Projekat fabrike za proizvodnju čvrstih šumećih formi lekova

KINA

 • Jinan-Hemofarm – Projektovanje i izgradnja fabrike za proizvodnju infuzionih rastvora

KIPAR

 • Aegis Ltd., Nikozija (2010.) – Izgradnja i unapređenje odeljenja Pogona čvrstih formi

CRNA GORA

 • Hemomont d.o.o., Podgorica (1994.) – Projektovanje i izgradnja fabrike za proizvodnju infuzionih rastvora – ukupna površina 2.050 m2, pogon 1.050 m2
 • Hemofarm AD – predstavništvo u Podgorici – površina 120 m2
 • Hemomont d.o.o, Podgorica (1998.) – Fabrika oftamoloških rastvora, faza II – ukupna površina 3.200 m2, proizvodni pogon 1.700 m2
 • Hemomont d.o.o, Podgorica, (2007.) – Izvođenje radova na rekonstrukciji Mikrobiološke laboratorije
 • Hemomont d.o.o, Podgorica (2007.) – Izvođenje radova na rekonstrukciji pogona tečnih i čvrstih formi – faza I
 • Hemomont d.o.o, Podgorica (2007.) – Izvođenje radova na rekonstrukciji pogona tečnih i čvrstih formi – faza II
 • Hemomont d.o.o., Podgorica (2008.) – (Pogon sterilnih proizvoda, (uključujući laboratorije i skladišta)) – Inspekcija Nacionalna agencija za lekove – ANM, Rumunija – Pisanje Validacionih planova, Izvođenje Analize uticaja i analiza rizika (HVAC, BMS, PW, CA) i kvalifikacije dizajna (DQ); IQ/OQ HVAC, čiste sobe i BMS sistemi, pisanje i izvođenje protokola, pisanje izveštaja; IQ/OQ/PQ sistema za proizvodnju i distribuciju PW, WFI, pisanje i izvođenje protokola, pisanje izveštaja; IQ/OQ proizvodne opreme (autoklavi, pass box), pisanje i izvođenje protokola, pisanje izveštaja
 • Hemomont d.o.o., Podgorica (2009.) – Izrada projektno-tehničke dokumentacije –Adaptacija prostora za potrebe centralnog razmeravanja
 • Hemomont d.o.o., Podgorica (2009.) – Izrada projektno-tehničke dokumentacije –Glavni projekat rekonstrukcije Pogona čvrstih formi
 • Hemomont d.o.o., Podgorica (2010.) – Izvođenje radova na rekonstrukciji Pogona čvrstih formi
 • Hemomont d.o.o., Podgorica (2011.) – (Pogon čvrstih formi (uključujući laboratorije i skladišta)) – Inspekcija Regierungspräsidium Darmstadt, Nemačka – IQ/OQ HVAC, čiste sobe BMS sistem, pisanje i izvođenje protokola, pisanje izveštaja; IQ/OQ/PQ sistema za distribuciju PW, pisanje i izvođenje protokola, pisanje izveštaja; IQ/OQ Sistem za distribuciju komprimovanog vazduha, pisanje i izvođenje protokola, pisanje izveštaja; IQ/OQ proizvodne opreme (Mašina za oblaganje, Strips pakovanje, Mašina za tabletiranje, komora za uzorkovanje), pisanje i izvođenje protokola, pisanje izveštaja
 • Hemomont d.o.o., Podgorica (2015.) – Projektovanje i izvođenje radova na: Rekonstrukciji postojećih objekata kompleksa Hemomont d.o.o. Podgorica u cilju izgradnje novog odjeljenja za proizvodnju sterilnih nazalnih sprejeva (SNUP) i mobile racking skladišta
 • Hemomont d.o.o., Podgorica (2015.) – Projektovanje i izvođenje radova na: Proširenje-Adaptacija Fizičko-hemijske laboratorije Službe kontrole kvaliteta Hemomont d.o.o. Podgorica
 • Hemomont d.o.o., Podgorica (2016.) – Izvođenje radova na demontaži panela čistih soba i gipsanih zidova i njihovo vraćanje u prvobitno stanje, u sklopu proizvodnog prostora SNUP, Hemomont d.o.o., Podgorica

RUMUNIJA

 • Hemofarm AD – predstavništvo u Bukureštu – površina 120 m2
 • LaborMed Pharma, Bukurešt – Upravljanje projektom, stručni konsalting i validacija fabrike za proizvodnju čvrstih formi lekova – površina 12.500 m2
 • LaborMed Pharma, Bukurešt (2007.) – (Pogon čvrstih formi) – Inspekcija Nacionalna agencija za lekove – ANM, Rumunija – Pisanje Validacionih planova, Izvođenje Analize uticaja i analiza rizika (HVAC, BMS, PW, CA) i kvalifikacije dizajna (DQ)
 • STADA Hemofarm S.R.L., Temišvar (2008.) – Projektovanje poslovno-laboratorijskog objekta
 • STADA Hemofarm S.R.L., Temišvar (2009.) – Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju fizičko-hemijske laboratorije i pružanje usluga stručnog nadzora tokom izgradnje
 • STADA Hemofarm S.R.L., Temišvar (2010.) – Izvođenje radova automatike i elektro motornog pogona fizičko-hemijske laboratorije
 • STADA Hemofarm S.R.L., Temišvar (2010.) – (Fizičko hemijska laboratorija) – Inspekcija Nacionalna agencija za lekove – ANM, Rumunija – IQ/OQ HVAC, čiste sobe i BMS sistemi, pisanje i izvođenje protokola, pisanje izveštaja; IQ/OQ/PQ sistema za distribuciju PW, pisanje i izvođenje protokola, pisanje izveštaja; IQ/OQ proizvodne opreme (Mašina za pranje), pisanje i izvođenje protokola, pisanje izveštaja
 • STADA Hemofarm S.R.L., Temišvar (2012.) – Izrada projektno-tehničke dokumentacije adaptacije drugog sprata objekta fizičko-hemijske laboratorije
 • STADA Hemofarm S.R.L., Temišvar (2013.) – Izvođenje radova na adaptaciji II sprata fizičko-hemijske laboratorije
 • STADA Hemofarm S.R.L., Temišvar (2013.) – Adaptacija drugog sprata fizičko-hemijske laboratorije – Kvalifikacija HVAC i BMS sistema

RUSIJA

 • Tjumen – Projektovanje i izgradnja fabrike za proizvodnju infuzionih rastvora i čvrstih formi lekova
 • Moskva – Objekat Kardiološkog Centra – Projektovanje i izgradnja fabrike injekcionih rastvora
 • Hemofarm AD – predstavništvo u Moskvi – površina 1.150 m2
 • Moskva – Studentski dom „GITIS“, površina 3.600 m2
 • FKNT Moskva – Projektovanje i generalno izvođenje radova na izgradnji i opremanju fabrike za sterilnu farmaceutsku proizvodnju injekcionih rastvora u ampulama – površina 18.000 m2
 • Hemofarm Obninsk (2005.) – Projektovanje, generalno izvođenje radova, montaža opreme i validacija fabrike za proizvodnju čvrstih formi lekova – površina 12.500 m2
 • FKNT Moskva – Projektovanje, montaža i validacija tehnoloških sistema za proizvodnju i distribuciju PW, WFI i čiste pare
 • NižFarm, Nižnij Novgorod (2007.) – Izrada projektno-tehničke dokumentacije, konceptualno rešenje, idejni i glavni projekat – mikrobiološka laboratorija
 • NižFarm, Nižnij Novgorod (2007.) – Izrada projektno-tehničke dokumentacije, konceptualno rešenje, idejni i glavni projekat – odeljenje za proizvodnju gelova
 • Hemofarm Obninsk (2007.) – Izrada idejnog i glavnog projekta sistema automatizacije postrojenja za proizvodnju i distribuciju procesnih fluida (PW)
 • Hemofarm Obninsk (2007.) – (Pogon čvrstih formi, uključujući laboratorije i skladišta) –Inspekcija Regierungspräsidium Darmstadt, Nemačka – Pisanje Validacionih planova, Izvođenje Analize uticaja i analiza rizika (HVAC, BMS, PW, CA)
 • Hemofarm Obninsk (2009.) – Konsultantske usluge na izradi projektno-tehničke dokumentacije Visoko Regalno skladište
 • Kanonfarma Production, Šelkovo (2010.) – Izrada projektno-tehničke dokumentacije rekonstrukcije farmaceutskog objekta
 • Nearmedic Pharm LLC, Obninsk (2010.) – Izrada projektno-tehničke dokumentacije izgradnje farmaceutskog kompleksa
 • Nearmedic Pharm LLC, Obninsk (2011.) – Izvođenje radova na izgradnji objekta farmaceutske industrije
 • Nearmedic Pharm LLC, Obninsk (2011.) – Isporuka opreme
 • Kanonfarma Production, Šelkovo (2012.) – Izrada projektno tehničke dokumentacije izgradnje fabričkog kompleksa za proizvodnju lekova
 • „Nearmedic Pharma“ LLC, Rusija (2015.-) – Izvođenje radova i isporuka opreme na projektu „NEARMEDIC PHARMA“ LLC
 • Ruska farmaceutska, biotehnološka i medicinska kompanija DOO „NIARMEDIK PLUS“, Rusija (2015.-) – Rekonstrukcija postojećih laboratorijskih prostorija za proizvodnju medicinskih proizvoda „KOLLOST“
 • OOO Hemofarm Obninsk, Rusija (2015.) – Rekonstrukcija Pogona čvrstih formi (Projektovanje – izrada stadija „P“ i „RD“)
 • OOO Hemofarm Obninsk, Rusija (2015.) – Mikrobiološka laboratorija OKK. Administrativni deo OKK i OK (Projektovanje – izrada stadija „P“ i „RD“)
 • OOO Hemofarm Obninsk, Rusija (2015.) – Distributivni centar STADA CIS (Projektovanje – stadija „P“ i „RD“)
 • OOO Hemofarm Obninsk, Rusija (2015.) – Laboratorijski korpus (Projektovanje – konceptualni projekat)
 • „Nearmedic Pharma“ LLC, Rusija (2015)– Izvođenje radova i isporuka opreme na projektu „NEARMEDIC PHARMA“ LLC
 • (2016) Izrada projektno-tehničke dokumentacije za „Organizovanje prve u Rusiji, proizvodnje zatvorenog ciklusa liofiliziranog reagenta za genetsku identifikaciju ličnosti čoveka i određivanje srodstva
 • Palladio LLC, Obninsk, Rusija (2016) – Izrada tehničke dokumentacije i izgradnje Fabrike za proizvodnju amablaže za farmaceutsku i kozmetičku industriju Palladio Obninsk
 • Palladio LLC, Obninsk, Rusija (2017) – Izgradnja fabrike za proizvodnju ambalaže za farmaceutsku i kozmetičku industriju
 • Hemofarm, Obninsk, Rusija (2017) – Izrada projektno-tehničke dokumentacije za Laboratorijski korpus, u okviru postojeće fabrike tvrdih formi Hemofarm Obninsk

REPUBLIKA SRPSKA

 • Hemofarm d.o.o., Banja Luka – Projektovanje i realizacija fabrike za proizvodnju čvrstih formi lekova – površina 4.500 m2
 • Hemofarm d.o.o., Banja Luka (2006. – 2010.) – (Pogon čvrstih formi (uključujući laboratorije i skladišta)) – Inspekcija Regierungspräsidium Darmstadt, Nemačka – Pisanje Validacionih planova, Izvođenje Analize uticaja; IQ/OQ HVAC, čiste sobe i skladišta i BMS sistemi, pisanje i izvođenje protokola, pisanje izveštaja; IQ/OQ/PQ sistema za distribuciju PW, pisanje i izvođenje protokola, pisanje izveštaja
 • Hemofarm d.o.o., Banja Luka (2007.) – Izrada glavnog projekta adaptacije objekta Sonik-Stend – mikrobiološka laboratorija, fizičko-hemijska laboratorija, centralno razmeravanje, magacini
 • Hemofarm d.o.o., Banja Luka (2008.) – Automatizacija sistema klimatizacije na objektu Sonik-Stend
 • Hemofarm d.o.o., Banja Luka (2008.) – Izrada projektno-tehničke dokumentacije rekonstrukcije Pogona čvrstih formi, površina 3.250 m2
 • Hemofarm d.o.o., Banja Luka (2008.) – Vršenje stručnog nadzora
 • Hemofarm d.o.o., Banja Luka (2009.) – Izvođenje radova automatike
 • Hemofarm d.o.o., Banja Luka (2009.) – Izvođenje radova čistih soba
 • Hemofarm d.o.o., Banja Luka (2009.) – Vršenje stručnog nadzora – Pogon čvrstih formi
 • Hemofarm d.o.o., Banja Luka (2009.) – Izrada projektno-tehničke dokumentacije – Glavni projekat restorana u okviru Pogona čvrstih formi
 • Hemofarm d.o.o., Banja Luka (2009.) – Izrada projekta transportnog mosta sa prilaznim putem za objekat Sonik-Stend
 • Hemofarm d.o.o., Banja Luka (2010.) – Izvođenje radova i isporuka i montaža elemenata čistih soba, elektromotorni pogon i automatika

SAUDIJSKA ARABIJA

 • ALWATAN ARABIAN Pharmaceutical Industrial Co., (SPIMACO), El Kasim, Saudijska Arabija (2017) – Idejno rešenje za novi industrijski kompleks za proizvodnju farmaceutskih lekova (za ljudsku upotrebu), veterinarskih lekova, medicinskih uređaja i kozmetičkih proizvoda.

UKRAJINA

 • Kijevski Vitaminski Zavod, Kijev – Konsalting usluge stručne revizije konceptualnog projekta fabrike čvrstih formi lekova u Kijevu – površina 10.000 m2
 • Kijevski Vitaminski Zavod, Kijev – Projekat rekonstrukcije pogona za proizvodnju raznih oblika medicinskih sredstava – 45.000 m2
 • OOO Institut Biohemijskih Tehnologija (2011.) – Izrada idejnog tehnološkog projekta – Rekonstrukcija fabrike za proizvodnju lekova
 • Institut Biohemijskih Tehnologija, Kijev (2012.) – Izrada projektno tehničke dokumentacije rekonstrukcije objekta farmaceutske industrije

BOSNA I HERCEGOVINA

 • Bosnalijek d.d., Sarajevo (2016-2017) – Projektovanje sistema za proizvodnju lagerovanje i distribuciju prečišćene vode (PW) u objektu kontrola kvaliteta.
 • Bosnalijek d.d., Sarajevo (2016-2017) – Izvođenje radova na sistemu za proizvodnju lagerovanje i distribuciju prečišćene vode (PW) u objektu kontrola kvaliteta.
 • Bosnalijek d.d., Sarajevo (2016-2017) – Projektovanje opreme i instalacije za snabdevanje gasovima objekta kontrole kvaliteta
 • Bosnalijek d.d., Sarajevo (2016-2017) – Izvođenje radova  na instalacijama za snabdevanje gasovima objekta kontrole kvaliteta
 • Bosnalijek d.d., Sarajevo (2016-2017) – Projektovanje čistih soba u objektu kontrole kvaliteta
 • Bosnalijek d.d., Sarajevo (2016-2017) – Izvođenje radova čistih soba u objektu kontrole kvaliteta
 • Bosnalijek d.d., Sarajevo (2016-2019) – Projektovanje i izgradnja fabrike za proizvodnju nesterilnih proizvoda (tečne i polučvrste forme) po principu ključ u ruke

VIJETNAM

 • PYMEPHARCO, Tuy Hoa, Vijetnam (2017) – Projektovanje pogona za proizvodnju čvrstih formi lekova (konceptualni i bazni projekat i konsultantske usluge)
 • PYMEPHARCO, Tuy Hoa, Vijetnam (2017) – Pogona za proizvodnju čvrstih formi lekova (validacioni program i kvalifikacija opreme i sistema)