Aktuelni Projekti

  • Hemofarm AD, Vršac – Izrada tehničke dokumentacije za Centar za pakovanje čvrstih formi Hemofarm AD, Vršac
  • Hemofarm AD, Vršac – ogranak pogon Šabac – Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciji u pogonu čvrstih formi, u kompleksu Hemofarm AD, Šabac
  • Hemofarm AD, Vršac – Izvođenje radova na izgradnji zgrade „Hemofarm kvalitet“ u kompleksu Hemofarm AD, Vršac
  • „Nearmedic Pharma“ LLC, Rusija – Izvođenje radova i isporuka opreme na projektu „NEARMEDIC PHARMA“ LLC
  • Palladio LLC, Obninsk, Rusija – Izrada tehničke dokumentacije i izgradnje Fabrike za proizvodnju amablaže za farmaceutsku i kozmetičku industriju Palladio Obninsk
  • Hemofarm, Obninsk, Rusija – Izrada projektno-tehničke dokumentacije za Laboratorijski korpus, u okviru postojeće fabrike tvrdih formi Hemofarm Obninsk
  • Izrada projektno-tehničke dokumentacije za „Organizovanje prve u Rusiji, proizvodnje zatvorenog ciklusa liofiliziranog reagenta za genetsku identifikaciju ličnosti čoveka i određivanje srodstva“
  • Palladio LLC, Obninsk, Rusija – Izgradnja fabrike za proizvodnju ambalaže za farmaceutsku i kozmetičku industriju