Aktuelni Projekti

  • OOO BioFARM HOLDING, proizvodnja medicinskih preparata na bazi KOLAGENA, Mosaljski rejon, Kaluska oblast, projektovanje i izvodjenje radova
  • OOO Niarmedik Farma,Obninsk Rusija, Proizvodnja farmaceutskih supstanci PBTZ169 (supstanca za antituberkolozne preparate), projektovanje i izvodjenje radova
  • OOO Niarmedik Plus, Obninsk Rusija, Organizovanje, prve u Rusiji, proizvodnje zatvorenog ciklusa liofiliziranog reagenta za genetsku identifikaciju ličnosti čoveka i odredjivanje srodstva. Izvodjenje radova