Izgradnja stambeno-poslovnog objekta – Projekat Prešernova 25

29.04.2019. godine potpisan je Ugovor između „DR-1972″ d.o.o. (Investitor) Beograd i FormaPharm Engineering Group d.o.o. (Izvođač) za Izgradnju stambeno-poslovnog objekta površine BRGP 3.643m2, od čega BRGP nadzemno 2.692m2, Neto površine: 3.199m2. Objekat će imati 26 stambenih jedinica, 2 lokala i 32 parking mesta, od kojih je 30 parking mesta u podzemnoj garaži, u dva nivoa podruma (nivo Po1 sa 15 parking mesta, nivo Po2 sa 15 parking mesta), i 2 parking mesta na otvorenom. Dimenzije objekta su: 13,8 x 25,5m, a spratnost: 2Po+Pr+7+Ps.

Rok izvođenja radova: februar 2020. – septembar 2021. godine.