Organizaciona struktura

organizaciona-struktura

Stručnim uslugama FormaPharm Engineering Group pokriveni su svi segmenti savremenog farmaceutskog inženjerstva, ali i nove projektne oblasti: biotehnologija i prehrambena industrija. Pored baznih tehnoloških projekata, konceptualnih rešenja fabrika i izrade projektno-tehničke dokumentacije, realizacije procesnih sistema i dizajniranja opreme iz oblasti tehnologije čistih soba, na celovit pristup u projektnoj realizaciji nadovezuje se kvalitetno izvođenje građevinsko-zanatskih i elektro-mašinskih radova i instalacija, puštanje sistema u rad, tehnički nadzor, kvalifikacija i validacija opreme, pogona ili sistema. FormaPharm Engineering Group raspolaže praktičnim iskustvom u primeni projektovanih rešenja i za specifične forme farmaceutske proizvodnje (sterilna proizvodnja, liofilizirane forme, šumeće tablete).

Visokozahtevne potrebe u savremenom funkcionisanju fabrika za proizvodnju lekova rešavaju se kroz specijalističke usluge FormaPharm Engineering Group: konceptualni dizajn, bazni projekat, detaljni projekat, project management, stručni nadzor u izvođenju radova, tehnologija čistih soba (Cleanroom), primena standarda za relevantnu industriju, konsalting (tehnološka rešenja, izbor opreme i sl.), automatizovani procesni sistemi (šaržni i kontinualni), specifične i opšte softverske aplikacije, komunikaciona infrastruktura, izrada validacionog master plana (VMP), kvalifikacija dizajna (RA i DQ), validacija proizvodnih pogona, opreme i sistema (IQ/OQ), konsalting usluge primene adekvatnih standarda i regulativa iz oblasti farmacije (GMP, GLP, ISO, FDA) i drugih industrija (HACCP).

FormaPharm Engineering Group ima firmu u Obninsku sa 16 zaposlenih, a ujedno poseduje licence za projektovanje u Ruskoj Federaciji.