Prelazak na novo izdanje standarda ISO 9001:2015

FormaPharm Engineering Group d.o.o. je uspešno izvršila prelazak sa ISO 9001:2008 na novo izdanje standarda ISO 9001:2015.

ISO 9001:2015 ohrabruje veći fokus internih i eksternih zainteresovanih strana kao deo usvajanja pristupa zasnovanog na rizicima menadžmentu kvaliteta i naglašava značaj usvajanja sistema menadžmenta kvalitetom (QMS) kao strateške odluke organizacije.