NOVI UGOVOR SA AKCIONARSKIM DRUŠTVOM HEMOFARM

Grupacija FormaPharm Engineering je potpisala ugovor sa Hemofarm AD Vršac o izradi projektno-tehničke dokumentacije za potrebe izgradnje rashladne komore u sklopu kompleksa Hemofarm AD.

Rashladna komora će biti postavljena uz visokoregalno skladište pogona Šabac kompanije Hemofarm. Kapacitet komore je 100 paletnih mesta, dok njena površina iznosi 100m2.

Ovo je još jedan u nizu brojnih ugovora kojima se nastavlja uspešna saradnja FormaPharma i Hemofarma, i koja će se, sigurni smo, jednako uspešno nastaviti i u budućnosti.