Novo imenovanje g. Nikole Stankovića u FormaPharm Engineering Group

FormaPharm Engineering Group sa ponosom objavlјuje imenovanje g. Nikole Stankovića za Višeg savetnika direktora.

Konačno smo uspeli da g. Stankovića ubedimo da se pridruži našim redovima. Ovim imenovanjem želјno iščekujemo veći budući doprinos, u pogledu razmene znanja i stručnosti, koje je g. Stanković stekao prethodnih decenija, tokom svog angažmana u farmaceutskoj industriji, sa svojim saradnicima i klijentima.