Laboratorija grupe kompanija „Niarmedik“, koju je izgradila kompanija „FormaPharm Engineering Group“ uskoro otpočinje proizvodnju testova na virus korona

Velika fabrika lekova, u vlasništvu grupe kompanija „Niarmedik“, koju je po sistemu „ključ u ruke“ izgradila kompanija „FormaPharm Engineering Group“ nalazi se u gradu Obninsk, u Kaluškoj oblasti Ruske Federacije. U okviru ove fabrike, 2018 godine, izrađena je laboratorija čija je prvobitna namena bila proizvodnja zatvorenog ciklusa liofilizovanog reagenta za genetsku identifikaciju ličnosti čoveka i određivanje srodstva. Pod uticajem novonastalih okolnosti, izazvanih pandemijom virusa korona/ COVID-19, planira se proširenje spektra namene date laboratorije. Kompanija „Niarmedik“ pokreće proizvodnju ruskih dijagnostičkih instrumenata (testova) za otkrivanje infekcije virusa korona.

Izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju kompletne fabrike, uključujući i navedenu laboratoriju, uz montiranje i puštanje opreme u rad, izvršila je kompanija „FormaPharm Engineering Group“, ekspert u farmaceutskom inženjeringu.

Visokoprecizni test-sistem obuhvata sve ono što je potrebno za vršenje analiza metodom PCR, u skladu sa laboratorijskim standardima.

Tokom istraživanja, sprovedenih na stvarnom odričnom i potvrdnom bio-materijalu referentnih grupa pacijenata, kao i na čistim kulturama virusa, test-sistem je ispoljio visoku specifičnost na razne serotipove virusa korona, visoku preciznost i brzinu dobijanja rezultata. Sprovođenje analize traje oko sat vremena, bez pripreme uzoraka. Po rezultatima ispitivanja dijagnostička osetljivost testa se približava 100%, pri čemu ne daje lažne potvrdne odgovore na druge viruse.

Fabrika grupe kompanija „Niarmedik“, koju je izgradila kompanija „FormaPharm Engineering Group“, jedina je u Rusiji koja poseduje sertifikate usklađenosti sa standardima ISO 18385:2016 i 9001:2015 i koja razvija industrijsku proizvodnju novih dijagnostičkih instrumenata (testova), koji su u skladu sa državnim ruskim standardom GOST 9001:2015.