KAGOCEL u borbi protiv razvoja bolesti KOVID-19

Kao što je celokupna javnost već dobro upoznata, u toku je borba čitave planete protiv virusa korona. U nastojanjima da se što brže, što efikasnije i sa što manje prvenstveno ljudskih žrtava, a onda i drugih posledica izbore sa ovom savremenom pošasti, sve države, pogođene istom, preduzimaju i iz dana u dan osmišljavaju nove mere i načine za pobedu života nad smrću, zdravlja nad bolešću.

Najefikasnijom se, već je bezbroj puta potvrđeno, pokazala preventiva i sprečavanje razvoja bolesti KOVID-19, izazvane virusom korona. S tim u vezi, Ministarstvo zdravlja Ruske Federacije dalo je privremene opšte preporuke za borbu protiv virusa korona i infekcije koju taj virus izaziva, KOVID-19. U nizu preporuka sreće se i ta, da se za medikamentoznu preventivu infekcije KOVID-19 mogu koristiti određeni alfa interferoni, naravno, uz ograničenja u zavisnosti od opšte zdravstvene slike pojedinca (starosna kategorija, kod žena – trudnoća itd…).

Šta su interferoni? To su zapravo belančevine koje ćelije organizma proizvode, braneći se tako od napada virusa (između ostalog). Postoje određeni preparati koji u organizmu podstiču proizvodnju interferona i takvi preparati, odnosno, njihove aktivne supstance, nazivaju se induktorima interferona.

Preparat, izrađen u Naučno-istraživačkom institutu N. F. Gamaleji Ruske akademije medicinskih nauka pod rukovodstvom akademika Jeršova F. I. i Nesterenko V. G. koji je registrovan pod nazivom „Kagocel“ proizvodi kompanija „Niarmedik Plus“ svrstavajući ga u gore pomenute induktore interferona. Preparat Kagocel proizvodi se u fabrici lekova „Niarmedik Plus“, u Ruskoj Federaciji, Kaluškoj oblasti, u gradu Obninsk.
U sklopu fabrike postoji i laboratorija koja je prvenstveno bila namenjena proizvodnji zatvorenog ciklusa liofilizovanog reagenta za genetsku identifikaciju ličnosti čoveka i određivanje srodstva, a čija se namena pod uticajem novonastalih okolnosti, izazvanih pandemijom virusa korona, proširuje i na izradu testova za virus korona.

Glavni projektant i izvođač ove fabrike, zajedno sa laboratorijom je bila upravo kompanija „FormaPharm Engineering Group“.