Izvođenje radova na rekonstrukciji i dogradnji objekta – Centar za pakovanje čvrstih formi , Hemofarm a.d. Vršac

02.09.2016 potpisan je Ugovor za izvođenje radova na rekonstrukciji i dogradnji objekta – Centar za pakovanje čvrstih formi , Hemofarm a.d. Vršac

Rok izvođenja: jul.2017

Rekonstrukcija pogona se vrši na površini od oko 6.000 m2.

Osnovni podaci o postojećem objektu: Postojeći objekat je pravougaone osnove dimenzija 96,00×60,00m.
Sastoji od dve nezavisne konstruktivne celine: Proizvodne hale i Aneksa. Predviđa se uvođenje novog procesa pakovanja čvrstih farmaceutskih formi.