IMPRESUM

FormaPharm Engineering Group d.o.o.

 

Čarlija Čaplina 36

11000 Beograd, Srbija

 

poslovno ime: FormaPharm Engineering Group društvo sa ograničenom odgovornošću za konsalting, inženjering i izvođenje radova u građevinarstvu – Beograd

datum osnivanja: 01.12.1993

šifra i naziv pretežne delatnosti: 7112 – Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje

PIB:       102044560

MB:        06964419

tel.:        +381 11 3291 876

fax.:       +381 11 3291 594

e-mail: info@formapharm.net

website: www.formapharm.net

 

Uprava:

Miloš Vukotić, direktor

Dragoslav Pavlović, direktor

Zlatibor Ogrizović, direktor