FormaPharm Engineering Group učesnik u projektima za Korisnika – Bosnalijek d.d., Sarajevo, Bosna i Hercegovina

1. Izrada/prerada projekta, isporuka opreme i materijala, montaža, izrada projekta izvedenog stanja, dokazivanje kvaliteta projektovanih parametara, kvalifikacija/validacija, puštanje u rad sistema snabdevanja prečišćenom vodom (PW) i edukacija operatora/korisnika za rad na opremi u objektu Bosnalijek-a – Kontrola kvaliteta;

2. Izrada/prerada projekta, isporuka opreme i materijala, montaža, izrada projekta izvedenog stanja, dokazivanje kvaliteta projektovanih parametara, kvalifikacija/validacija, puštanje u rad sistema snabdevanja medicinskim gasovima i edukacija operatora/korisnika za rad na opremi u objektu Bosnalijek-a – Kontrola kvaliteta;

3. Izrada projekta, isporuka opreme i materijala za čiste sobe, montaža, izrada projekta izvedenog stanja, kvalifikacija/validacija čistih soba i edukacija operatora/korisnika za rad na opremi u objektu Bosnalijek-a – Kontrola kvaliteta;