FORMAPHARM GRUPACIJA POBEDNIK TENDERA ŠTADE

FormaPharm Grupa je, prema zvaničnom obaveštenju, pobedila  na tenderu koji je raspisala Štada Rusija za potrebe projektovanja i izgradnje analitičke (fizičko-hemijske) laboratorije u okviru fabrike lekova Hemofarm , Obninsk, Ruska Federacija.

FormaPharm će biti zadužena za izradu projektne dokumentacije stadija P i R, za izvođenje celokupnih građevinskih, instalacionih i završnih radova. Rok za realizaciju projekta je 11 meseci od trenutka potpisivanja ugovora.

U analitičkoj laboratoriji će se vršiti analize uz primenu instrumentalnih metoda kontrole kao što su: visoko efikasna tečna hromatografija, gasno-tečna hromatografija, AA-spektrofotometrija, IK spektrofotometrija, UV-spektrofotometrija, fizičko-hemijska kontrola ulaznih sirovina i materijala, kao i gotovih proizvoda.

Svi procesi koji se budu odvijali u preprojektovanom objektu moraju biti u skladu sa pravilima dobre proizvodne i laboratorijske prakse.