FORMAPHARM GROUP UČESTVOVALA U IZGRADNJI LABORATORIJE HUO-YAN U NIŠU

FormaPharm Engineering Group angažovana je na još jednom velikom projektu od nacionalnog interesa, na  projektu izgradnje nacionalne laboratorije za molekularnu detekciju infektivnih agenasa u Nišu HUO-YAN, čiji je investitor Ministarstvo zdravlja Republike Srbije.

Na površini od oko 690 m2, koliko zauzima laboratorija, rađena prema smernicama Svetske zdravstvene organizacije za laboratorije biosigurnosnog nivoa 2 (Biosafety level 2, BSL-2) kao i prema dobroj proizvođačkoj praksi (GMP), planirane su dve celine: laboratorija za molekularnu detekciju infektivnih agenasa i serološka laboratorija koja obavlja sve neophodne testove za potrebe imuno dijagnostike virusnih infekcija.