Ekspertske usluge

Visokozahtevne potrebe u savremenom funkcionisanju fabrika za proizvodnju lekova rešavaju se kroz specijalističke usluge FormaPharm Engineering Group d.o.o.:


 • automatizovani procesni sistemi (šaržni i kontinualni)
 • specifične i opšte softverske aplikacije
 • komunikaciona infrastruktura
 • izrada validacionog master plana (VMP)
 • kvalifikacija dizajna (RA i DQ)
 • validacija proizvodnih pogona, opreme i sistema (IQ/OQ)
 • konstalting usluge primene adekvatnih standarda i regulativa iz oblasti farmacije (GMP, GLP, ISO, FDA) i drugih industrija
Sistemi za proizvodnju i distribuciju prečišćene vode, vode za injekcije i čiste pare po sistemu „ključ u ruke“ u skladu sa smernicama ISPE:

 • Dizajn sistema uključujući i kontrolni sistem
 • Instalacija sistema, izrada cevovoda orbitalnim zavarivanjem
 • Automatizacija postrojenja
 • Puštanje u rad
 • Kvalifikacije sistema